ค้นหา
ประเภท   

คลิกชมเว็บล็อก ชมัยภร

ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน
เข้าระบบ | ลงทะเบียน

ประเภทหนังสือ

ติดต่อสำนักพิมพ์ :
combangweb@yahoo.com
ที่อยู่ : 100/246 ซอย3บี ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 023682689 , 023682182
โทรสาร : 027358306 , 023682182


คอลัมน์ประจำ
column ในสายตาเธอ คอลัมน์คมความคิดจากนักเขียนสาว
column ช่องว่างระหว่างช่องว่าง เรื่องไร้สาระที่ไร้สาระ
column ลมหมุนรอบตึก เรื่องเล่าของเลขาสาวบริษัทญี่ปุ่น
ยังไม่มีคอลัมน์ใหม่
column กระดิกหู ระลอกคลื่นผ่านรูรับเสียง

กรุณาล็อกอิน.

154-25 ปี การวิจารณ์ คำพิพากษา25 ปี การวิจารณ์ คำพิพากษา
แต่ง
ราคาปก 165 บาท
ราคาลดเหลือ 132 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 109 หน้า ปีที่พิมพ์ 2554
สำนักพิมพ์ ชมนาด

ในการศึกษาทั้ง "คำพิพากษา" และ "ชาติ กอบจิตติ" ทำให้มองเห็นเส้นทางของการวิจารณ์วรรณกรรม ทั้งการใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ การตีความอันเปลี่ยนแปลงไปตามสมัย

มีซีดี รวมภาคผนวก

วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
153-80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์
แต่ง
ราคาปก 190 บาท
ราคาลดเหลือ 152 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 147 หน้า ปีที่พิมพ์ 2554
สำนักพิมพ์ ชมนาด

80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นผลงานวิจัยที่จะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจแนวทางการวิจารณ์กวีนิพนธ์ ตลอดจนได้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างโลกของผู้เขียนกับการสร้างสรรค์งานเขียน

มีซีดี รวมภาคผนวก

วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
114-CRITICISM AS CROSS CRITICISM AS CROSS
เจตนา นาควัชระ แต่ง
ราคาปก 165 บาท
ราคาลดเหลือ 132 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 164 หน้า ปีที่พิมพ์ 2547
สำนักพิมพ์ ชมนาด

หนังสือวิชาการโครงการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาฯ (ภาค 2) สกว. สนับสนุน
เกี่ยวกับการวิจารณ์ข้ามพรมแดน โดย ศาสตราจารย์ เจตนา นาควัชระ
เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ
วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
107-FERVENTLY MEDIATING FERVENTLY MEDIATING
เจตนา นาควัชระ แต่ง
ราคาปก 260 บาท
ราคาลดเหลือ 208 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 360 หน้า ปีที่พิมพ์ 2547
สำนักพิมพ์ ชมนาด

หนังสือวิชาการโครงการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาฯ (ภาค 2) สกว. สนับสนุน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ศึกษาด้านวรรณกรรม วรรณคดีเปรียบเทียบ วรรณกรรมวิจารณ์

เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ
วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
80-การวิจารณ์ทัศนศิลป์การวิจารณ์ทัศนศิลป์
หลายคน แต่ง
ราคาปก 160 บาท
ราคาลดเหลือ 128 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 176 หน้า ปีที่พิมพ์ 2550
สำนักพิมพ์ ชมนาด

รวมบทความวิชาการ โครงการวิจัย "การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2"

บทวิจารณ์ศิลปะจากนักเขียนรับเชิญ 8 ท่าน มีความแตกต่างกัน นับแต่เรื่องเนื้อหา วิธีการ และสำนวนโวหาร
วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
102-กวีนิพนธ์นานาชาติกวีนิพนธ์นานาชาติ
หลายคน แต่ง
ราคาปก 130 บาท
ราคาลดเหลือ 104 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 215 หน้า ปีที่พิมพ์ 2546
สำนักพิมพ์ คมบาง

รวมบทความวิชาการ โครงการวิจัย การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2

คณะผู้เขียน
ศ. เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ
ผศ.ดร. จาตุศรี ติงศภัทิย์
รศ.ดร. ดวงมน จิตร์จำนงค์
ผศ.สุดาวรรณ สินธุประมา
รศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
ผศ.ดร.อัจฉรา วรรณเชษฐ์
วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
118-การรับ การเสพ การบริโภคงานศิลปะการรับ การเสพ การบริโภคงานศิลปะ
หลายคน แต่ง
ราคาปก 95 บาท
ราคาลดเหลือ 76 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 88 หน้า ปีที่พิมพ์ 2551
สำนักพิมพ์ คมบาง

รวมบทความวิชาการในโครงการการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ของสังคมร่วมสมัย (ทุนสกว.) บทความเน้นเรื่องประวัติการบริโภคศิลปะแขนงต่างๆ ทั้ง วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะการละคร และสังคีตศิลป์ ผู้ประกอบด้วย เจตนา นาควัชรระ / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ / จักรพัยธุ์ วิลานีกุล / พนิดา ฐปนางกูร /รังสิพันธุ์ แข็งขัน
วันที่นำลงเว็บ 14/09/2009 11:29:05
เลือกซื้อเล่มนี้
125-การรับ การเสพ การบริโภคศิลปะการรับ การเสพ การบริโภคศิลปะ
หลายคน แต่ง
ราคาปก 95 บาท
ราคาลดเหลือ 76 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 86 หน้า ปีที่พิมพ์ 2552
สำนักพิมพ์ ชมนาด

รวมบทความวิชาการในโครงการการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ของสังคมร่วมสมัย (ทุนสกว.) บทความเน้นเรื่องประวัติการบริโภคศิลปะแขนงต่างๆ ทั้ง วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะการละคร และสังคีตศิลป์ ผู้ประกอบด้วย เจตนา นาควัชรระ / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ / จักรพัยธุ์ วิลานีกุล / พนิดา ฐปนางกูร /รังสิพันธุ์ แข็งขัน

เกี่ยวกับ
"การรับ การเสพ การบริโภคงานศิลปะ"

ในประเทศไทย การเสพงานศิลปะเป็นกิจกรรมยามว่างที่มีกลุ่มผู้สนใจปฏิบัติอยู่เพียงจำนวนหนึ่ง กล่าวให้ชัดเจนขึ้นก็คือ ผลงานศิลปะทั้งวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ และสังคีตศิลป์ เป็นที่ชื่นชมและบริโภคในกลุ่มวงการศิลปะกันเอง หรือเป็นผู้ที่ชื่นชอบศิลปะแขนงนั้นเป็นพิเศษ เว้นแต่ว่า งานศิลปะนั้นๆ จะมีลักษณะเชิงพาณิชย์ชัดเจน มีระบบการตลาดที่แข็งกว่าคุณค่าทางศิลปะ หรือมี “ดารา” เป็นจุดดึงดูดความสนใจจากสื่อมวลชนและคนทั่วไป

"การรับ การเสพ การบริโภคงานศิลปะ" เป็นงานวิจัยของ โครงการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย (ภาค 2 ) นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ เมธีวิจัยอาวุโส ซึ่งสนใจในปรากฏการณ์การรับ การเสพ และการบริโภคงานศิลปะของคนในสังคมไทย จึงได้ศึกษาทั้งกระบวนการของการจัดเผยแพร่งานศิลปะ เพื่อวิเคราะห์ลึกถึงรากเหง้าของที่มาแห่งวิกฤตทางศิลปะในสังคมไทย ในขณะเดียวกันก็เพื่อสามารถมองสังคมไทยอย่างเข้าใจ สามารถตั้งรับ และยกระดับศิลปะทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ผู้สร้าง และผู้รับ

ในสถานการณ์ที่สังคมไทยขาดแนวคิดในการยกระดับงานศิลปะของประเทศ "การรับ การเสพ การบริโภคงานศิลปะ" เป็นหนังสือเล่มสำคัญ ที่จะทำให้มองเห็นแนวทางที่จะยกระดับศิลปะทั้งกระบวนการ

สำนักพิมพ์ชมนาด มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจในการจัดพิมพ์ "การรับ การเสพ การบริโภคงานศิลปะ" เล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวงการวิชาการด้านศิลปะทั่วประเทศจะได้รับประโยชน์ยิ่งจากหนังสือเล่มนี้
วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
113-จากเวทีละครสู่เวทีการวิจารณ์ จากเวทีละครสู่เวทีการวิจารณ์
หลายคน แต่ง
ราคาปก 245 บาท
ราคาลดเหลือ 196 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 264 หน้า ปีที่พิมพ์ 2550
สำนักพิมพ์ คมบาง

หนังสือวิชาการโครงการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาฯ (ภาค 2) สกว. สนับสนุน
รวมบทวิจารณ์ละครเวที
วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
76-จากแผ่นดินแม่ สู่แผ่นดินอื่นจากแผ่นดินแม่ สู่แผ่นดินอื่น
เจตนา นาควัชระ แต่ง
ราคาปก 240 บาท
ราคาลดเหลือ 192 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 256 หน้า ปีที่พิมพ์ 2548
สำนักพิมพ์ คมบาง

รวมบทความวิชาการและบทวิจารณ์ของ ดร.เจตนา นาควัชระ
เนื้อหาสะท้อนถึงความเกี่ยวข้องชองศิลปะไทยและศิลปะตะวันตก โดยส่วนแรกเป็นรวมบทวิจารณ์ดนตรีและส่วนหลังเป็นบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละคร
วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
81-จากศิลปะสู่การวิจารณ์จากศิลปะสู่การวิจารณ์
หลายคน แต่ง
ราคาปก 365 บาท
ราคาลดเหลือ 292 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 460 หน้า ปีที่พิมพ์ 2550
สำนักพิมพ์ ชมนาด

เป็นหนังสือเล่มสำคัญที่นักวิชาการ นักศึกษาศิลปะ ควรมีไว้อ่านเพื่อต่อยอดทางความคิดและวิชาการ
วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
160-จากวินทร์ถึงปราบดา ปรากฏการณ์ของการวิจารณ์วรรณกรรรมไทยร่วมสมัยจากวินทร์ถึงปราบดา ปรากฏการณ์ของการวิจารณ์วรรณกรรรมไทยร่วมสมัย
หลายคน แต่ง
ราคาปก 285 บาท
ราคาลดเหลือ 228 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 306 หน้า ปีที่พิมพ์ 2556
สำนักพิมพ์

หนังสือ จากวินทร์ถึงปราบดา  เป็นผลสืบเนื่องมาจากงานวิจัยสาขาวรรณศิลป์  ของโครงการวิจัยเรื่อง การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ของสังคมร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์ ภาคสอง ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา  เกรียงไกรเพ็ชร์  เป็นหัวหน้าโครงการ  และเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ในระหว่าง 1 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2552  ผู้เขียนในฐานะผู้วิจัยสาขาวรรณศิลป์ได้เลือกศึกษาบทวิจารณ์วรรณกรรมของวินทร์  เลียววาริณ  และบทวิจารณ์วรรณกรรมของปราบดา หยุ่น  เป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ต่อเนื่องกับโครงการวิจัยภาคแรก  ที่ได้ศึกษาบทวิจารณ์วรรณกรรมของอังคาร  กัลยาณพงศ์  และบทวิจารณ์วรรณกรรมของชาติ  กอบจิตติ  ไปแล้ว
วินทร์  เลียววาริณ  และปราบดา หยุ่น  เป็นนักเขียนร่วมสมัยที่สร้างปรากฏการณ์ทางสังคมวรรณกรรมอย่างโดดเด่น  วินทร์ซึ่งได้ฉายานักเขียนแนวทดลอง  ได้ฉีกขนบวรรณกรรมและสร้างสรรค์นวลักษณ์แห่งกลวิธีการประพันธ์อย่างแยบยล โดยไม่ทิ้งสาระด้านเนื้อหา  เขาได้รับรางวัลวรรณกรรมอย่างต่อเนื่องและเมื่อได้รับรางวัลซีไรต์ถึง 2 ครั้ง  เขาก็ได้ถูกจับตามองจากสังคมวรรณกรรมอย่างถี่ถ้วนยิ่งขึ้น  ปราบดา หยุ่น  ก็เช่นเดียวกัน  เริ่มสร้างสรรค์ผลงานหลังจากวินทร์ประมาณ 10 ปี  ปราบดาเป็นหนึ่งในจำนวนนักเขียนแถวหน้าของวงวรรณกรรมไทยที่นำเสนอผลงานที่สำแดงคตินิยมหลังสมัยใหม่   ผลงานแปลกแหวกขนบของเขากระตุ้นให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับปรากฏการณ์ของสังคม  ไม่ว่าจะเป็นภาษา วัฒนธรรม  ความเชื่อ  ระบบตรรกะที่คุ้นชิน  ความใหม่สดของผลงาน  และภาพลักษณ์ของนักเขียนคลื่นลูกใหม่  ทำให้วรรณกรรมของปราบดาเป็นที่นิยมในหมู่นักอ่านหนุ่มสาวที่ต้องการอ่านวรรณกรรมมีสาระและร่วมสมัยทั้งเนื้อหา ความคิด  และกลศิลป์  เมื่องานเขียนของปราบดาได้รับรางวัลซีไรต์  เขาก็ถูกจับตามองจากสังคมวรรณกรรมอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกัน  ดังนั้น  วรรณกรรมของนักเขียนหนุ่มทั้งสองคนจึงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากและหนักหน่วง  ในขณะทำงานวิจัย วินทร์มีผลงานเขียน  31  เล่ม  ปราบดามีผลงานเขียน  22  เล่ม  และทั้งสองคนมีหนังสือที่เขียนร่วมกันเพราะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เขียนถึงกันอีก 7 เล่ม   ผู้เขียนพบบทวิจารณ์วรรณกรรมของวินทร์  เลียววาริณ  71  เรื่อง  วิทยานิพนธ์ 5 เรื่อง  บทวิจารณ์วรรณกรรมของปราบดา  หยุ่น  48 เรื่อง  และ กำลังมีผู้ทำวิทยานิพนธ์อีก 1 เรื่อง  ในวงวรรณกรรมไทยซึ่งกล่าวได้ว่าการวิจารณ์ยังไม่เติบโตนัก  จำนวนบทวิจารณ์วรรณกรรมของนักเขียนทั้งสองคนสะท้อนว่าผลงานของเขามี  “อะไร”  ที่เชิญชวนหรือกระทั่งท้าทายนักวิจารณ์  และเมื่อศึกษาบทวิจารณ์โดยละเอียดก็พบว่าบทวิจารณ์หลายบทเสนอศาสตร์หรือองค์ความรู้อันอาจพัฒนาไปสู่ทฤษฎีแห่งการวิจารณ์  พร้อมกันนั้นบทวิจารณ์ได้แสดงให้เห็นเส้นทางควบคู่กันระหว่างการสร้างสรรค์และการวิจารณ์  ซึ่งบางครั้งก็เคียงคู่กันไป  บางครั้งก็ล้ำหน้า  แต่บางคราก็ล้าหลัง  และนั่นเป็นเหตุผลที่ผู้เขียนเลือกศึกษาผลงานและบทวิจารณ์วรรณกรรมของนักเขียนทั้งสอง  เพราะแสดงให้เห็นปรากฏการณ์ของสังคมร่วมสมัยที่น่าจะสกัดความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์ของวงวรรณกรรมไทยได้เป็นอย่างดี
ผลของการวิจัยสามารถตอบโจทย์วิจัยที่กำหนดไว้  และประเด็นความคิดจากทัศนะวิจารณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบที่สกัดได้จากบทวิจารณ์ยังให้ความรู้ในเรื่องสังคมศาสตร์การวิจารณ์  และสุนทรียศาสตร์ในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  นอกจากนี้ผู้เขียนยังเชื่อมโยงผลการศึกษาวิจัยบทวิจารณ์ของวินทร์ เลียววาริณและปราบดา  หยุ่นกับผลการศึกษาวิจัยบทวิจารณ์ของอังคาร  กัลยาณพงศ์และชาติ  กอบจิตติ เพื่อชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงในบริบทและบทบาทของนักเขียนทั้ง ๔ คนนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมิได้วางตนอยู่ใน “พื้นที่” ของวรรณกรรมกระแสหลัก  แต่กลับมีความโดดเด่นจนในที่สุดกลายเป็นหัวเลี้ยวหนึ่งของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
นอกจากผู้เขียนจะใช้ข้อมูลจากบทวิจารณ์และบทสัมภาษณ์แล้ว  ในระหว่างการวิจัย ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ 2 ครั้ง คือ การสัมมนาการวิจารณ์วรรณกรรมของวินทร์  เลียววาริณ  ในเดือนมิถุนายน 2552  และการสัมมนาบทวิจารณ์วรรณกรรมของปราบดา หยุ่น ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552  ผู้เขียนจึงใช้ข้อมูลจากวิทยากร ซึ่งมีทั้งนักวิชาการ นักเขียน และนักอ่านร่วมประกอบการวิเคราะห์วิจัยด้วย  รายละเอียดของการสัมมนาทั้งสองครั้งจะอยู่ในภาคผนวกของหนังสือเล่มนี้  รวมทั้งรายชื่อผลงานและรายชื่อบทวิจารณ์วรรณกรรมของนักเขียนทั้งสองคน  
ผู้เขียนหวังว่าหนังสือจากวินทร์ถึงปราบดาจะให้ความรู้ด้านการวิจารณ์วรรณกรรม  สังคมวิทยาวรรณกรรม  สังคมศาสตร์แห่งการวิจารณ์  และที่สำคัญคือบทบาทของการวิจารณ์ต่อการสร้างสรรค์และการอ่าน  เพราะนอกจากการวิจารณ์จะได้สะท้อนปฏิกิริยาของผู้อ่านแล้วยังส่องสะท้อนให้เห็นพัฒนาการของการสร้างสรรค์วรรณกรรมอีกด้วย  
     ผู้เขียนขอขอบคุณคุณวินทร์  เลียววาริณ  คุณปราบดา  หยุ่น  นักวิชาการ  นักวิจารณ์  นักอ่านและผู้สื่อข่าวสายวรรณกรรม  สำหรับผลงานวรรณกรรม  บทบรรยาย  บทความ  บทวิจารณ์ และบทสัมภาษณ์ที่เป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้

ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์    
วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
104-ตามใจฉัน ตามใจท่านตามใจฉัน ตามใจท่าน
เจตนา นาควัชระ แต่ง
ราคาปก 240 บาท
ราคาลดเหลือ 192 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 255 หน้า ปีที่พิมพ์ 2548
สำนักพิมพ์ คมบาง

ว่าด้วยการวิจารณ์และการวิจัย
วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
103-ทางสายใหม่แห่งวรรณกรรมไทยทางสายใหม่แห่งวรรณกรรมไทย
หลายคน แต่ง
ราคาปก 220 บาท
ราคาลดเหลือ 176 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 302 หน้า ปีที่พิมพ์ 2548
สำนักพิมพ์ ชมนาด

ทัศนะวิจารณ์ต่อนวนิยายยุคแรก รวมบทวิจารณ์ของสิบนักวิจารณ์คุณภาพ อาทิ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ชมัยภร แสงกระจ่าง จรูญพร ปรปักษ์ประลัย พิเชฐ แสงทอง

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ศึกษาด้านวรรณกรรม และวรรณคดีเปรียบเทียบ
วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
126-พิเชษฐ กลั่นชื่น ทางไปสู่การอภิวัฒน์นาฏศิลป์ไทยพิเชษฐ กลั่นชื่น ทางไปสู่การอภิวัฒน์นาฏศิลป์ไทย
หลายคน แต่ง
ราคาปก 125 บาท
ราคาลดเหลือ 100 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 112 หน้า ปีที่พิมพ์ 2552
สำนักพิมพ์ ชมนาด

งานวิจัย โดยศึกษา พิเชษฐ กลั่นชื่น ในฐานะผู้แสดงนาฏศิลป์ไทย ที่คงทั้งความเป็นศิลปะไทยและมีทั้งความร่วมสมัย โดยพิเชษฐเอง นอกจากมีพื้นฐานนาฏศิลป์ไทยที่ดีแล้ว ยังได้ไปศึกษาต่างประเทศด้านการแสดง ทำให้หลอมรวมความเป็นไทยกับความเป็นสากล เป็นงานวิจัยที่น่าอ่านอย่างยิ่ง
วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
105-มองข้ามบ่านักเขียน มองข้ามบ่านักเขียน
หลายคน แต่ง
ราคาปก 295 บาท
ราคาลดเหลือ 236 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 448 หน้า ปีที่พิมพ์ 2547
สำนักพิมพ์ ชมนาด

หนังสือวิชาการโครงการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาฯ (ภาค 2) สกว. สนับสนุน
รวมเรื่องสั้นของนักเขียนเรื่องสั้นชั้นนำ และบทวิจารณ์ ของนักวิจารณ์ไทย
วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
151-รวงทองส่องทางศิลป์รวงทองส่องทางศิลป์
โครงการวิจัยการวิจารณ์ฯ แต่ง
ราคาปก 90 บาท
ราคาลดเหลือ 72 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 84 หน้า ปีที่พิมพ์ 2553
สำนักพิมพ์

หากกล่าวถึงวงดนตรีไทยที่มีคุณภาพและยืนยงยาวนาน ในประเทศไทย ชื่อ “สุนทราภรณ์”  โดดเด่นปรากฏชัด ที่สำคัญ ครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ประจำปี พ.ศ. 2553- 2554  สาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากล จากองค์กรวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก*    
 วงดนตรีสุนทราภรณ์ จึงเป็นเสมือน “สำนัก” ที่สร้างคนดนตรีคุณภาพจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

สำนักพิมพ์ชมนาด ได้เคยตีพิมพ์ผลงานการวิจัย ของโครงการ การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2  ที่เป็นงานวิจัยนักร้องสุนทราภรณ์ 2 คน คือ  “เบิกฟ้า มัณฑนา โมรากุล” เมื่อปี พ.ศ.  2547 และ “เพ็ญศรี พุ่มชูศรี คีตศิลปิน” เมื่อปี พ.ศ. 2549 อันเป็นงานวิจัยที่มีคุณค่ายิ่งต่อวงการดนตรีไทย
 โครงการ การวิจัยการวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์ อันเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องจาก โครงการ การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2  ได้ศึกษาวิจัยนักร้องจากวงดนตรีสุนทราภรณ์อีกครั้ง นั่นคือ รวงทอง ทองลั่นธม ซึ่งเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนักร้องอย่างมาก และยังคงอาชีพร้องเพลงต่อเนื่องจากอดีตมาจนปัจจุบัน


 ที่น่าสนใจคือ  รวงทอง มิได้เป็นเพียงนักร้องเสียงดี  หากรวงทองยังเป็นนักร้องที่มีพรสวรรค์ของศิลปินไม่แพ้พรแสวงแห่งอาชีพของตน ซึ่งทำให้การร้องเพลงของรวงทองมีเอกลักษณ์ เป็นที่ชื่นชอบ และเป็นถึงระดับ “ตำนาน” ของวงการเพลงไทย

ผู้ที่ติดตามผลงานเพลงของ รวงทอง ทองลั่นทม หากได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว เชื่อว่าคงจะตระหนักชัดยิ่งขึ้นในความสามารถและความไม่หยุดนิ่งในการเรียนรู้ของรวงทอง ส่วนผู้ที่เป็นแฟนเพลงรุ่นใหม่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการเพลง การได้ศึกษาเส้นทางชีวิตและผลงานของรวงทอง น่าจะทำให้ได้มองเห็นความมุ่งมั่น และความเป็นอัจฉริยะของรวงทอง อันสามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีได้

วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
82-ลายลักษณ์แห่งการวิจารณ์ลายลักษณ์แห่งการวิจารณ์
หลายคน แต่ง
ราคาปก 245 บาท
ราคาลดเหลือ 196 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 254 หน้า ปีที่พิมพ์ 2550
สำนักพิมพ์ ชมนาด

รวมบทวิจารณ์ของนักวิจารณ์หลายรุ่น ทั้งสาขาวรรณกรรม ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดงและสังคีตศิลป์ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ตามหน้านิตยสาร มีความเด่นในการแสดงทัศนวิจารณ์

เหมาะแก่การใช้เป็นตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ต่อยอดด้านการวิจารณ์ทุกแขนง
วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
150-ลักษณะร่วมสมัยในงานศิลปะแขนงต่างๆลักษณะร่วมสมัยในงานศิลปะแขนงต่างๆ
โครงการวิจัยการวิจารณ์ฯ แต่ง
ราคาปก 75 บาท
ราคาลดเหลือ 60 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 64 หน้า ปีที่พิมพ์ 2553
สำนักพิมพ์

หนังสือที่รวบรวมข้อมูลจากการสัมมนาในโครงการ การวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัยเพื่อการพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ. ดร. ธีระ นุชเปี่ยม เป็นหัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมสัมมนา คือ

อัศศิริ ธรรมโชติ (วรรณศฺลป์)

อรรฆ์ ฟองสมุทร (ทัศนศิลป์)

ประดิษฐ ปราสาททอง (ศิลปะการแสดง)

อมานัต จันทรวิโรจน์ (สังคีตศิลป์)

วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
127-วิถีแห่งการวิจารณ์ ประสบการณ์จากสามทศวรรษวิถีแห่งการวิจารณ์ ประสบการณ์จากสามทศวรรษ
เจตนา นาควัชระ แต่ง
ราคาปก 270 บาท
ราคาลดเหลือ 216 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 320 หน้า ปีที่พิมพ์ 2549
สำนักพิมพ์ ชมนาด

รวมบทความวิชาการของ ศ เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ จากประสบการณ์ สามทศวรรษ ซึ่งเป็นเสมือนคู่มือแห่งการวิจารณ์ ตามแบบฉบับ อาจารย์เจตนา ตอกย้ำวิธีคิดที่พยายามสร้างทฤษฎีแผ่นดินแม่

เป็นหนังสือวิชาการเล่มที่นักวิชาการ นักศึกษา ครูอาจารย์ ที่เยวข้องกับศิลปะและวรรณกรรม ต้องมีไว้เพื่ออ้างอิง และเป็นคู่มือสำหรับการวิเคราะห์ศิลปะทุกแขนง
วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
106-เก่ากับใหม่ อะไรไหนดี เก่ากับใหม่ อะไรไหนดี
เจตนา นาควัชระ แต่ง
ราคาปก 195 บาท
ราคาลดเหลือ 156 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 192 หน้า ปีที่พิมพ์ 2548
สำนักพิมพ์ คมบาง

หนังสือวิชาการโครงการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาฯ (ภาค 2) สกว. สนับสนุน รวมบทความของ ศ.เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ
วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
108-เบิกฟ้า มัณฑนา โมรากุล เบิกฟ้า มัณฑนา โมรากุล
หลายคน แต่ง
ราคาปก 170 บาท
ราคาลดเหลือ 136 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 208 หน้า ปีที่พิมพ์ 2547
สำนักพิมพ์ ชมนาด

หนังสือวิชาการโครงการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาฯ (ภาค 2) สกว. สนับสนุน ผลงานวิจัย มัณฑณา โมรากุล ในฐานะนักร้องระดับประเทศ
วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้
109-เพ็ญศรี พุ่มชูศรี คีตศิลปิน เพ็ญศรี พุ่มชูศรี คีตศิลปิน
หลายคน แต่ง
ราคาปก 160 บาท
ราคาลดเหลือ 128 บาท (ลด 20 เปอร์เซ็นต์)
จำนวนหน้า 160 หน้า ปีที่พิมพ์ 2549
สำนักพิมพ์ ชมนาด

หนังสือวิชาการโครงการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาฯ (ภาค 2) สกว. สนับสนุน งานวิจัย เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
วันที่นำลงเว็บ
เลือกซื้อเล่มนี้