จากสำนักพิมพ์

107 ปี ป.อินทรปาลิต (จากชมัยภร แสงกระจ่าง)

วันที่ 15 พ.ค. 2560, 14:08
ผู้เขียน pam

รายละเอียด


เป็นมนุษย์มหัศจรรย์อันพันลึก
เพราะคิดนึกอะไรก็ได้สิ้น
เหมือนเป่าเสกมนตราอยู่อาจิณ
เฝ้าร้อยรินเรื่องนับพันอยู่ยรรยง
เป็นผู้สร้างสามเกลอเสมอสมาน
เป็นผู้ดลบันดาลเรื่องฝุ่นผง
ให้กลายเป็นอักษรสรรค์อันดำรง
เป็นมือชงตัวอักษรป้อนรอยยิ้ม

เป็นผู้สร้างพล นิกร และกิมหงวน
แลดิเรกมาก่อกวนจนอ่านอิ่ม
ทั้งเสือใบเสือดำทุกคำพิมพ์
ยิ่งรับรสยิ่งอยากลิ้มชิมทุกรส
ที่หรรษาก็ร่ารื่นชื่นหัวร่อ
ที่เลียนล้อก็งอหายน้ำลายหยด
ที่โศกสุดก็บีบคั้นรินรันทด
น้ำตาร่วงจ่อจรดบทประพันธ์

กลั่นมาจากทุกหลืบซอกตรอกชีวิต
กลั่นมาจากดวงจิตอันสุดฝัน
กลั่นมาจากจินตนามหัศจรรย์
กลั่นมาจากชีวิตอันเกินบรรยาย
เขาสร้างนักอ่านไว้เกินใครคาด
เขาสร้างเรื่องสามารถเกินใครหมาย
เขาสร้างตัวอักษรซ้อนเรียงราย
เขาสืบสายสร้างงานบันดาลดล

ชื่อ ป.อินทรปาลิต ไม่ตายแล้ว
แต่ส่องใสดังดวงแก้วสืบสานผล
อ่านวันนี้ อ่านวันหน้า อ่านทุกคน
ป.อินทรปาลิต ยอดขุนพลนักประพันธ์


ชมัยภร แสงกระจ่าง