ลดราคา!

กวีนิพนธ์นานาชาติ

111 ฿

ผู้แต่ง หลายคน
ISBN 9749180801
จำนวน 215 หน้า
สำนักพิมพ์ คมบาง
ปีที่พิมพ์ 2546

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมบทความวิชาการ โครงการวิจัย การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2

คณะผู้เขียน
ศ. เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ
ผศ.ดร. จาตุศรี ติงศภัทิย์
รศ.ดร. ดวงมน จิตร์จำนงค์
ผศ.สุดาวรรณ สินธุประมา
รศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
ผศ.ดร.อัจฉรา วรรณเชษฐ์