ลดราคา!

ความฝันของคนเพ้อเจ้อ

Original price was: 95 ฿.Current price is: 81 ฿.

ผู้แต่ง ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี้
ผู้แปล สิทธิชัย แสงกระจ่าง
ISBN 9786167787176
สำนักพิมพ์ คมบาง
ปีที่พิมพ์ 2558

 

คำอธิบาย

ความฝันของคนเพ้อเจ้อ ในชื่อภาษาอังกฤษคือ The Dream of a Ridiculous Man  หรือในภาษารัสเซีย คือ Сон смешного человека (Son smeshnovo cheloveka) เป็นเรื่องสั้นระดับโลกของ ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี้ ( 1821-1881) นักเขียนชาวรัสเซีย ที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง และได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหลายสำนวน โดยสำนวนที่เป็นที่รู้จักดี คือ เรื่อง ความฝันของคนวิกลจริต แปลโดย มนตรี ภู่มี พิมพ์โดยสำนักพิมพ์สามัญชน และ เรื่องความฝันของคนบ้า แปลโดย พระมหาสมภาร พรมทา (สมภาร พรมทา) พิมพ์โดย สำนักพิมพ์จตุจักรการพิมพ์

สำหรับ ความฝันของคนเพ้อเจ้อ เล่มนี้เป็นการแปลของ สิทธิชัย แสงกระจ่าง (ปัจจุบันใช้ชื่อ ดลสิทธิ์ บางคมบาง)  เป็นสำนวนการแปลแต่ดั้งเดิม ที่ผู้แปลได้ทำต้นฉบับสูญหายไป แต่ได้เคยส่งสำเนาส่งให้เพื่อนวรรณกรรมชื่อสมชาย บำรุงวงศ์  เมื่อช่วงปี 2557  สมชายได้ค้นต้นฉบับเจอ และส่งไปรษณีย์กลับไปให้ผู้แปล งานแปลชิ้นนี้จึงเหมือนการค้นพบสิ่งที่สูญหายไปหลายสิบปี และผู้แปลได้ส่งต่อมายังสำนักพิมพ์ในแบบต้นฉบับพิมพ์ดีดดั้งเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและแปลใหม่แต่อย่างใด การจัดพิมพ์ครั้งนี้จึงใช้ชื่อผู้แปลคือ สิทธิชัย แสงกระจ่าง เช่นเดียวกับงานแปลเรื่องอื่นๆ ที่เป็นสำนวนเดิมของผู้แปลเมื่อครั้งยังใช้ชื่อเดิม

ความฝันของคนเพ้อเจ้อ ฉายภาพสังคมอุดมคติอันงดงามของมวลมนุษย์ผ่านความฝันของตัวละครชั้นล่าง ที่เมื่อถึงที่สุดก็พบความจริงว่า ความฝันนั้นถูกทำลายลงด้วยความเป็นมนุษย์ของตนเอง  โลกอุดมคติจะมีจริงได้ล่ะหรือ ผู้อ่านคงถามคำถามนี้ขึ้นมา เมื่ออ่านถึงบรรทัดสุดท้าย

แม้จะมีการตีพิมพ์สำนวนการแปลหลายสำนวนแล้ว แต่สำนักพิมพ์คมบางก็ยังคงจัดพิมพ์ ความฝันของคนเพ้อเจ้อ ในสำนวนของสิทธิชัย แสงกระจ่าง  ด้วยความหวังจะเปิดโลกการอ่านและการแปลให้มีความคึกคัก งานเขียนชิ้นใดที่มีการแปลหลายสำนวน แปลว่างานเขียนชิ้นนั้นเป็นที่นิยมและผู้อ่านเกิดความประทับใจจนอยากจะถ่ายทอดลงสู่ภาษาของตน ให้นักอ่านในภาษาของตนได้อ่านบ้าง

หวังว่า ความฝันของคนเพ้อเจ้อ จะเปิดโลกการอ่านอีกขั้นของคุณ