loves me, loves me not รักฉัน, ไม่รักฉัน

100 ฿

ผู้แต่ง หลายคน
ISBN 9786167787428
จำนวน 48 หน้า
สำนักพิมพ์ คมบาง
ปีที่พิมพ์ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

Dark Love Project เป็น Project ของสำนักพิมพ์คมบาง ที่คิดขึ้นมาเพื่องาน Lit Fest ครั้งที่ 2 โดยเฉพาะ ร่วม Debut คมบางในรูปลักษณ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงการวรรณกรรม แบ่งเป็น 2 ส่วน

รวมบทกวี loves me, loves me not รักฉัน ไม่รักฉัน เป็น Project ที่ 2 ของ Dark Love Project ของสำนักพิมพ์คมบาง ที่คิดขึ้นมาเพื่องาน Lit Fest ครั้งที่ 2 โดยเฉพาะ ร่วม Debut คมบางในรูปลักษณ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงการวรรณกรรม โดยรวมบทกวีที่นักอ่าน นักเขียน และกวี ได้เขียนบทกวีไว้ที่บูธคมบาง ทั้งหมด 17 บท มีทั้งแบบไร้ฉันทลักษณ์ และฉันทลักษณ์ ภาพรวมมีนัยยะถึงความรัก ซึ่งทั้งสมหวังไม่สมหวัง ตั้งคำถามและข้อสังเกตในมุมแบบกวี โดยมีกวีที่มีชื่อเสียงอยู่หลายคน เช่น พัวร์บอย พยับแดด, รอนฝัน ตะวันเศร้า และโรสนี นูรฟารีดาแม้จะเป็นเล่มเล็กๆ แต่โดยเนื้อหาก็น่าสนใจและชวนอ่านไม่น้อย

บรรณาธิการได้กล่าวถึงการรวมเล่มนี้ว่า การใช้แนวคิด Loves me Loves me not รักฉัน ไม่รักฉัน มาจากการเล่นทายความรักจากการเด็ดกลีบดอกไม้ (He /She loves me, He /She loves me not)

บรรณาธิการบอกว่า
“loves me, loves me not รักฉัน, ไม่รักฉัน บทกวีทุกบทคือการตั้งข้อสังเกตถึงความรัก ที่มีหลากหลายอารมณ์ ผิดหวัง เจ็บปวด ไม่เข้าใจ รอคอย และอาจสมหวังได้ในสักวัน เพราะความรักเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิต”

“ที่น่าสนใจกว่าตัวบทกวีคือการเขียนกวี หลายคนที่เขียนบทกวีไว้ให้เรานั้นมิได้เป็นกวี และบางคนก็ยังถามด้วยซ้ำว่าเขาสามารถเขียนกวีได้หรือ และสิ่งที่เขียนนั้นเรียกว่าบทกวีหรือ ใช่–เราทุกคนมีความเป็น กวีในตัว เราเขียนบทกวีได้ด้วยตัวเราเอง ด้วยอารมณ์ ด้วยความรู้สึก ด้วยสัมผัสทางจิตใจ ถ่ายทอดและสำแดงออกมาในรูปแบบของเรา จะเขียนถึงใครนั้นไม่จำเป็นต้องชัดเจน เพราะมันเขียนมาจากเราแล้ว จบลงที่การได้ปลดปล่อยภาวะหนึ่งของตนเองออกมา”

“เราทุกคนเป็นกวีได้
เราทุกคนอ่านบทกวีได้
เพราะความเป็นกวีเวียนว่ายในชีวิตและตัวตนของเราทุกคน
จะเด็ดดอกไม้ทั้งสวนให้คุณรักไปทำไม ในเมื่อเรามีสวนดอกไม้ของตัวเอง
ไม่ว่าคุณจะรัก หรือไม่รัก ก็ตาม”

เป็นคำปิดท้ายที่บรรณาธิการฝากไว้

กว่าชื่น บางคมบาง
บรรณาธิการ

อ่านในช่วงหัวใจกำลังตั้งคำถามถึงความรักในช่วงแห่งโรคระบาด– เรายังรักกันได้ไหม