เรื่องของเรื่อง

บางครั้งเราตั้งใจจะฟังอะไรเป็นพิเศษ แต่เราก็ไม่ได้ยิน อย่างเสียงบ่นของคนรัก เสียงเล่าเลื่อนลอยของเพื่อนในวงเหล้า เราพร่ำถามตัวเองว่าเราตั้งใจฟังจริงๆ หรือเปล่า
คำตอบล่องลอยเป็นระลอกในโพรงอากาศ บอกว่า
ไม่มีเสียงแท้ จริง ไม่มีอณูของคลื่นเสียงด้วยซ้ำ
คนหูหนวกยังได้ยินอะไรๆ ชัดกว่าเรา

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *