สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
ร่วมกับสำนักพิมพ์ openbooks
ขอเชิญฟังเสวนา เรื่อง
‘พุทธทาสกับสังคมไทยในมุมมองนักคิดท่าพระจันทร์’
พบ
ดร. เสกสรรค์ ประเสริฐกุล จากคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ดร. สุวินัย ภรณวลัย จากคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
และ
มุมมองใหม่ผ่านสายตาช่างภาพขาว-ดำ
เจ้าของผลงานภาพประกอบในหนังสือพุทธบูรณา พุทธทาสฉบับท่าพระจันทร์
ชัยพงษ์ กิตตินราดร
ดำเนินรายการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2550 เวลา 14.00 – 17.00 น.
ณ ห้องวรรณไวทยากร ชั้น 1 ตึกโดม ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์