สถาบันวิจัย ศิลป์ พีระศรี ร่วมกับ PSG Art Gallery หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ขอเชิญชม “นิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ ทวี รัชนีกร”


 


อาจารย์ทวี รัชนีกร เป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมานานกว่า 50 ปี ทั้งผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ที่มีลักษณะเฉพาะตัว และได้เสนอภาพสะท้อนภาวะของสังคม วิถีชีวิต ความเชื่อท้องถิ่น และเรื่องราวที่สะเทือนใจของประชาชน เสนอทัศนคติต่อสังคมให้ตระหนักถึงความยุติธรรม และความจริงของมนุษย์ที่จะมอบให้แก่กันและกัน ในส่วนของการแสดง ได้นำวัสดุพื้นบ้านอีสาน มาพัฒนาสู่การสร้างสรรค์ในระดับสากล และผลงานได้รางวัลและเกียรติคุณจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหลายครั้ง จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๘


ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้จัดแสดง “จิตรกรรมชุด สังคม+บาป+นรก” ซึ่งเป็นผลงานจิตรกรรมสีน้ำและสีน้ำมัน ชุดล่าสุดของอาจารย์ทวี เกือบ 200 ภาพ และปีนี้ อาจารย์ทวีจะมีอายุครบรอบ 76 ปี นับเป็นโอกาสดี ซึ่งนิทรรศการเดียวกันนี้เอง จะจัดแสดงถึง 2 ครั้ง ที่ PSG Art Gallery หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ “หอศิลป์ทวี รัชนีกร (หลังที่2) ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะที่ดีในอนาคต


 


“นิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ ทวี รัชนีกร”


• ณ PSG Art Gallery หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 5 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553


เปิดทำการ เวลา 10.00 – 18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


๏ พิธีเปิดนิทรรศการวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 18:00 น.


๏ เสวนา “เรื่องของมนุษย์ เรื่องของทวี”  และ การวาดภาพสด โดย อ.ทวี รัชนีกร


ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15.00 น.  ณ PSG Art Gallery


 


• ณ “หอศิลป์ทวี รัชนีกร (หลังที่2) จะทำการเปิดอาคาร และนิทรรศการ


ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553  (นิทรรศการถาวร)