กำหนดการ “วันนักกลอน”
วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐
ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนินกลาง กทม.
เวลา       ๑๓.๐๐ น.            ลงทะเบียน
๑๓.๓๐ น.- ๑๕.๐๐ น      แข่งขันประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายระดับประเทศจากตัวแทน ๗ ภาค
      ๑๕.๐๐ น.-๑๕.๓๐ น.      แถลงข่าว “เมืองไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ของ พล นิกร
กิมหงวน”      
– ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หรือ ผู้แทน
–       ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
–      ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
–      คุณชมัยภร แสงกระจ่าง
นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
–      คุณยุทธ โตอดิเทพย์
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย ทองแถม นาถจำนง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน
            ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น.      เสวนาสาธารณะ “มิตาเกะ –ข้างหลังภาพมีอะไรในภาษาวรรณศิลป์ของ ศรีบูรพา”* ร่วมเสวนาโดย
–      ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
–       ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
–      คุณชมัยภร แสงกระจ่าง กองทุนศรีบูรพา
–      ทองแถม นาถจำนง อุปนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย,สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล
–      เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ,นักเขียนรางวัลศรีบูรพา
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธำรงค์ศักดิ์ เพชรเลิศอนันท์ มหาวิทยาลัยรังสิต
๑๗.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น.      ประกาศผลกลอนกระดาษและขับเสภากลอน “ข้างหลังของศรีบูรพา” โดย วัฒนะ – เทวี บุญจับ
๑๗.๓๐ น.- ๑๘.๓๐ น.      มอบรางวัลผลชนะเลิศประชันกลอนสด/ระดับประเทศและระดับภาค/รางวัลประกอดกลอนกระดาษ รางวัลชนะเลิศร้อยกรองออนไลน์/นักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๐
๑๗.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น.      ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๐
๑๘.๓๐ น      มุทิตาจิตนักกลอนอาวุโสและร่วมรับประทานอาหารเย็นและเข้าสู่งาน “วันนักกลอน ๕๐”
พิธีกรประจำวัน รักษ์มนัญญา สมเทพ,วรัญญา เอี่ยมสำอางค์

ติดต่อสอบถามได้ที่ 081-3190309 ,085-1666473

* เสวนาสาธารณะจัดโดย
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด , สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ,มูลนิธิโครงการตำราสงัคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์,สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล