สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเชิญโรงเรียน สถานการศึกษา ร่วมกิจกรรม งานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี” ครั้งที่ ๓๐ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น ๕ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร

สถานการศึกษาใดสนใจยังส่งใบสมัครทันครับติดต่อไปที่ ส่งใบสมัครนี้ไปที่ สโมสรยุวกวี ตู้ ปณ. ๖๒ ปณ.จรเข้บัว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ โทรสาร ๐ ๒๙๔๖ ๔๔๕๙ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ หรือ http://www.yuvakave-tk.com/

โดยมีเงื่อนง่ายดังนี้ นักเรียนที่เข้าแข่งขันเขียนบทร้อยกรองประเภททีม ควรเป็นคนละชุดกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันตอบปัญหา “สนุกกับภาษาไทย” นักเรียนที่เข้าแข่งขันแต่ละระดับ ไม่จำกัดชั้นเรียน