“เปิดประตูสู่การทำความรู้จักอิสลาม”

กำหนดการกิจกรรมเสวนาในงานมหกรรมหนังสือมุสลิมครั้งที่ 2

22 กุมภาพันธ์ 2551
13.30 น. พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมุสลิมครั้งที่ 2 โดย ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
14.00 น. สนทนาเรื่อง บทบาทวรรณกรรมกับการเฟื่องฟูและเสื่อมถอยของมุสลิม โดย ดร.อณัส อมาตยกุล
และคุณนาอีม วงค์เกศร
16.20 น. เสวนาเรื่อง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอิสลามในวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมเทศ โดย ดร.จรัญ
มะลุลีม อ.บรรจง บินกาซัน อ.อาลี เสือสมิง ดำเนินรายการโดย คุณฮัมซะ อัลการีมี
18.45 น. อภิปรายเรื่อง อินเตอร์เน็ต สนามนักเขียนในโลกยุคใหม่? โดย อนิรุทธ์ บูสู (เวบมาสเตอร์ดีน
ทูดู) อ.ธนะ วงศ์มณี อาจารย์พิเศษด้านสื่อสารมวลชน ม.บูรพา ดำเนินรายการโดยคุณฟาฮัด ยิ้มใย

23 กุมภาพันธ์ 2551
10.30 น. เสวนาเรื่อง ทำหนังสือให้ลูกอ่าน โดย อ.อาอีซะฮฺ วงสันต์ อ.โยธิน ยะก๊บ คุณกาม้าล มาลีพันธ์ ดำเนินรายการโดยคุณบุชรอ สมันเลาะ
13.00 น. เสวนาเรื่อง บทบาทสื่อท่ามกลางความขัดแย้งทางความคิด อุดมการณ์และการเมือง
โดย อ.อัชอารีย์ เรืองปราชญ์ (ประธานสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทย) คุณวิทยากร อิสมาแอล (บรรณาธิการหนังสือพิมพ์กัมปง) อ.อามีน มูซา นัดวีย์ (วารสารอันศอร) คุณอุมัร มะละกีมะ(เว็บมาสเตอร์พินออนไลน์) ดำเนินรายการโดย อ.สมาน งามโขนง (ทีวีมุสลิมไทม์)
16.20 น. เสวนาเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ขายได้ โดยคุณสมาน อู่งามสิน (สำนักพิมพ์อัลอีหม่าน)
อ.มันโซร สาและ (นักคิดนักเขียนจากแดนใต้) คุณดาวุด ลาวัง (วารสารโรตีมะตะบะ)
คุณฮุสนา อิบรอเฮม (นิตยสารอิสลามสันติชน) ดำเนินรายการโดยคุณชารีฟ ยิ้มใย
18.45 น. เสวนาเรื่อง คนอ่านอยากอ่านอะไร โดย คุณนภ โสภณวสุ คุณบาซีเราะฮ์ ลัดดามัดจิต์
คุณวิลาสินี มะแก้ว ดำเนินรายการโดยคุณกฤติน ตอเล็บ

24 กุมภาพันธ์ 2551

10.30 น. เสวนาเรื่อง มุสลิมในวรรณกรรมไทย โดย คุณสมาน อู่งามสิน คุณพิเชษฐ์ แสงทอง
ดำเนินรายการโดยคุณจิระโรจน์ มะหมัดกุล
13.00 น. เสวนาเรื่อง วรรณกรรมมุสลิมในสายตานักเขียนไทย โดย ผศ.สุชาติ เศรษฐมาลินี คุณกว่าชื่น
บางคมบาง บรรณาธิการนิตยสารลัช คุณซะกะรียา อมตยา ดำเนินรายการโดย อ.ปิยะณัฐ ศรีสง่า
16.20 น. เสวนาเรื่อง วรรณกรรมในไฟใต้ โดย คุณวรพจน์ พันธ์พงศ์ (ผู้เขียนหนังสือ ณ ที่เกิดเหตุ) คุณมูซา จามจุรี (อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทางนำ) คุณอนันต์ ฤทธิ์โต (สำนักพิมพ์อลีฟ) คุณรอมฎอน ปันจอร์ (นักข่าวหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ) อ.ฟูอ๊าด ไวยวรรจิตร (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา)
ดำเนินรายการโดย คุณเมธี มุขตารี
18.45 น. เสวนาเรื่อง เคล็ดลับนักเขียนหนุ่ม โดย คุณอนุสรณ์ วงศ์เสงี่ยม (บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์อะซาน) คุณดาวุด ลาวัง (บรรณาธิการวารสารโรตีมะตะบะ)
ดำเนินรายการโดย คุณดานิส สัจติประเสริฐ

หมายเหตุ ภายในงานจะมีนิทรรศการนักเขียนมุสลิมจากปัจจุบันสู่อดีตและจะมีการเปิดตัวหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆภายในงานด้วย