การอบรมถ่ายภาพ Documentary
โดย สุเทพ กฤษณาวารินทร์
วันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2552 เป็นระยะเวล 5 วัน รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด
สถานที่ ร้านร่ำเปิงกาแฟ 13/2 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ติดต่อ 082-182-9606 คุณเก๋)

ค่าเข้าร่วมอบรม 10,000บาท ต่อท่าน (รวมอาหาร 2 มื้อ เช้า-เที่ยง น้ำดื่มและอาหารว่าง 2 เบรก)

อุปกรณ์ที่ต้องมี และสิ่งที่ต้องเตรียม
–      กล้องดิจิตอล
–      คอมพิวเตอร์
–      ผลงานถ่ายรูปที่ผ่านมา เป็นไปได้เป็นชุดที่เป็นเรื่อง
–      เรื่องที่อยากทำพร้อมข้อมูล และเหตุผลประกอบ

เนื้อหาในการอบรม
1.      แนะนำการนำเสนอผลงานต่อตัวแทนต่างประเทศ และเสนอผลงานต่อนิตยสารต่างประเทศ
2.      การเตรียมตัวเพื่อที่จะไปถ่ายภาพสารคดี และข่าวทั้งในและต่างประเทศ

แนะนำคุณสุเทพ กฤษณาวารินทร์
สุเทพ กฤษณาวารินทร์ หนึ่งในช่างภาพสารคดีชั้นแนวหน้าของไทย ตลอดการทำงานกว่า 20 ปี ภาพถ่ายของเขามักสะท้อนประเด็นปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ช่างภาพที่ดีควรเป็นทั้งผู้สังเกตการณ์ และทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ภาพอันทรงพลังที่ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาของเขามาจากการทำงานอันยาวนานและทุ่มเท การเข้าไปคลุกคลีเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับบุคคลหรือชุมชนที่เขาเข้าไปทำงาน และเพื่อทำความเข้าใจกับประเด็นนั้นๆ ถือเป็นหัวใจการทำงานของเขาในฐานะช่างภาพสารคดี
ผลงานภาพถ่ายเชิงสารคดีที่โดดเด่นของสุเทพ เช่น
Kuay and Elephants: Struggling for Survival, Life in Xinjiang, China and Hunters and Monk และ Siphandon…Mekong Fishing Under Threat ผลงานเหล่านี้ได้ออกแสดงตามนิทรรศการภาพถ่ายมาแล้วหลายประเทศ ทั้งในประเทศไทย กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน และฝรั่งเศส
ผลงานของเขายังได้รับการตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก อาทิ the New York Times, International Herald Tribune, Geographical, Aera, Japan Times, Geo และ National Geographic Adventure