วัตถุประสงค์ : เพื่อนำภาวนาและแสดงปาฐกถาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ณ ประเทศไทยของ พระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ และคณะสงฆ์ จากหมู่บ้านพลัม เมืองดิวลิวโว ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2550

โดย สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส

กำหนดการเยือนประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2550
ท่านติช นัท ฮันห์ และคณะสงฆ์หมู่บ้านพลัม เดินทางถึงประเทศไทย
——————————————————————————–
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2550
14.00 – 20.00 น. “วันแห่งสติ”
ปาฐกถาธรรม “สู่สันติสมานฉันท์ : ความสุขอันเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวและสังคม”
ณ อาคารสวนลุมพินีสถาน และร่วมเดินวิถีแห่งสติ รอบสวนลุมพินี กรุงเทพฯ
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน

14.00 น. เริ่มกิจกรรม
14.30 – 15.00 น. นั่งสมาธิ
15.00 – 17.30 น. ปาฐกถาธรรม
“สู่ศานติสมานฉันท์ : ความสุขอันเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวและสังคม”
17.30 – 18.00 น. พักผ่อน
18.00 – 19.30 น. เดินวิถีแห่งสติ – Peace Walk (ภายนอกอาคารรอบสวนสาธารณะ)

หมายเหตุ 1. คณะผู้จัดมีความจำเป็นต้องปิดประตูอาคารในเวลา 14.30 น.
เพื่อความสงบระหว่างการภาวนา จึงขอความร่วมมือจากทุกๆ ท่าน
ในการรักษาเวลา
2. กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างร่วมกิจกรรม

(สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 085-318-2938-9 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป)

——————————————————————————–

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550

18.00 – 21.00 น. ปาฐกถาธรรม “ชีวิต มีชีวา (Live, Alive)”
ณ วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
——————————————————————————–

วันพุธที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2550

(รายละเอียด) ภาวนา : สู่ศานติ สมานฉันท์
งานกิจกรรมภาวนา 5 วัน ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีคณะภิกษุ ภิกษุณี ตลอดจนผู้เข้าร่วมภาวนาประมาณ 600 คน

(ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ โทร. 086-910-9611 หรือ 089-700-8720
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2550)
(ปิดลงทะเบียนแล้วครับ)

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550

08.00 – 11.30 น. พุทธศาสนิกชนร่วมลงทะเบียน เข้าที่พัก
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
14.00 น. เริ่มกิจกรรมภาวนา และปฏิบัติธรรม

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2550
13.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมภาวนา

——————————————————————————–
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2550

08.30 น. ปาฐกถาธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ณ องค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

——————————————————————————–

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2550

18.00 – 21.00 น. ปาฐกถาธรรม “สู่ศานติสมานฉันท์ : ความรักอันไม่แบ่งแยก”
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน

18.00 น. เริ่มกิจกรรม
18.30 – 19.00 น. นั่งสมาธิ
19.00 – 21.00 น. ปาฐกถาธรรม “สู่ศานติสมานฉันท์ : ความรักอันไม่แบ่งแยก”

หมายเหตุ 1. คณะผู้จัดมีความจำเป็นต้องปิดประตูอาคารในเวลา 18.30 น.
เพื่อความสงบระหว่างการภาวนา จึงขอความร่วมมือจากทุกๆ ท่าน
ในการรักษาเวลา
2. กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างร่วมกิจกรรม

(สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 085-318-2938-9 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป)

——————————————————————————
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2550

14.30 – 17.30 น. ปาฐกถาธรรม “พุทธธรรมร่วมสมัย พุทธศาสนาเพื่อสังคม”
สำหรับพระสงฆ์ แม่ชี นักบวช และผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาทั่วไป
ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 – 500 คน

14.30 น. เริ่มกิจกรรม
15.00 – 15.30 น. นั่งสมาธิ
15.30 – 17.30 น. ปาฐกถาธรรม “พุทธธรรมร่วมสมัย พุทธศาสนาเพื่อสังคม”

หมายเหตุ 1. คณะผู้จัดมีความจำเป็นต้องปิดประตูอาคารในเวลา 15.00 น.
เพื่อความสงบระหว่างการภาวนา จึงขอความร่วมมือจากทุกๆ ท่าน
ในการรักษาเวลา
2. กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างร่วมกิจกรรม
——————————————————————————–
วันพฤหัสที่ 31 พฤษภาคม 2550

18.30 – 19.30 น. ปาฐกถาธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ องค์พระประธานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
——————————————————————————–
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2550
ท่านติช นัท ฮันห์ และ คณะภิกษุ ภิกษุณี เดินทางกลับประเทศฝรั่งเศส

——————————————————————————–

หมายเหตุ : กิจกรรมวันแห่งสติ และการปาฐกถาธรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอเชิญบริจาคตามศรัทธา

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ระหว่างที่ท่านติช นัท ฮันห์ และคณะสงฆ์จากหมู่บ้านพลัม อยู่ในประเทศไทยได้ โดยโอนเงินมาที่บัญชี

ชื่อบัญชี กิจกรรมภาวนาพระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ
บัญชีเลขที่ 521-0-13453-9
ประเภท ออมทรัพย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กรุงเทพฯ : 085-318-2938, 085-318-2939

เชียงใหม่ : 086-910-9611, 089-700-8720
E-mail [email protected]


ชีวประวัติท่านติช นัท ฮันท์

คัดย่อจากสารนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตเรื่อง
” ติช นัท ฮันห์ : ว่าด้วยพหุนิยมทางศาสนา” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

“ติช นัท ฮันห์” กำเนิดในปี พ.ศ. 2469 ที่จังหวัดกวงสี ในตอนกลางของประเทศเวียดนาม ท่านมีชื่อเดิมว่า เหงียน ซวน เบ๋า ( Nguyen Xuan Bao) “ติช นัท ฮันห์” เป็นฉายา เมื่อท่านได้รับ การอุปสมบทแล้ว คำว่า “ติช” ในเวียดนามใช้เรียกพระ มีความหมายว่า เป็นผู้สืบทอด พุทธศาสนา ส่วน “นัท ฮันห์” เป็นนามทางธรรมของท่าน มีความหมายว่า “การกระทำเพียงหนึ่ง” (One Action) หมู่ศิษย์ในทางตะวันตก เรียกท่านว่า “Thay” (ไถ่) ซึ่งในภาษาเวียดนามมีความหมายว่า “ท่านอาจารย์”

ในปี พ.ศ. 2485 เมื่ออายุได้ 16 ปี ท่านได้บรรพชา เป็นสามเณรที่วัดตื่อฮิ้ว (Tu Hieu) วิถีชีวิตในวัดเซนแห่งนี้ เป็นรากฐานอันสำคัญ ต่อชีวิตนักบวชของท่าน สามเณรต้องเรียนรู้ การมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะ ในทุกการกระทำ อาจารย์ได้มอบหนังสือ เล่มเล็กๆ กำชับให้ศึกษาหนังสือนั้น จนกว่าจะเข้าใจ “การนำสารัตถะแห่งพระวินัย มาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน” เป็นตอนแรกของคู่มือเล่มเล็กนั้น กล่าวถึง อากัปกิริยาของ พระฝึกหัด จะต้องเกิดขึ้นพร้อมไปกับสัมมาสติ หรือการกำหนดรู้ในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2492 ติช นัท ฮันห์ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุ 23 ท่านได้เดินทางไปไซ่ง่อน เพื่อช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนา และเขียนบทความ ซึ่งถูกต่อต้าน อย่างมาก จากผู้นำองค์กรชาวพุทธและจากรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2505 เมื่อท่านได้รับ การเสนอทุนจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน เพื่อศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ จึงเดินทางไปยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้น 1 ปี ท่านได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย แต่ท่านตัดสินใจ เดินทางกลับเวียดนาม เพื่อกลับมาทำงานด้านความร่วมมือระหว่าง พุทธมหายาน และหินยานในประเทศ และตั้งรร.ยุวชนรับใช้สังคม เพื่อรักษาสังคม ที่เสียหายจากสงคราม สานต่อแนวคิด เรื่องพุทธศาสนาที่ผูกสัมพันธ์ กับสังคม และ พัฒนาวงการสงฆ์ด้วยการสอนและ เขียนในสถาบันพุทธศาสนาขั้นสูง เป็นการบ่งบอกถึง แนวคิด ของท่านว่า การกระทำและปัญญา ต้องก้าวไปด้วยกัน (action and wisdom must go together) และจัดตั้งคณะเทียบหินในปี 2509

ท่านตระหนักว่า ต้องมี การเปลี่ยนแปลง วิธีการการต่อสู้เพื่อสันติภาพ เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือ หยุดการสนับสนุนสงคราม และมุ่งเน้น สันติภาพ โดยปลุกจิตสำนึกต่อคนทั่วโลก จน มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ( Martin Luther King, Jr.) เสนอนาม ติช นัท ฮันห์ เพื่อรางวัลโนเบล เพื่อสันติภาพ การทำงานเช่นนี้ ทำให้รัฐบาลเวียดนามใต้ ปฏิเสธการกลับประเทศของท่าน จนแม้ รวมประเทศแล้วก็ตาม ท่านจึงลี้ภัย อย่างเป็น ทางการ ในประเทศฝรั่งเศส โดยสอน ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเวียดนาม ที่มหาวิทยาลัย และสร้างอาศรมแห่งหนึ่ง นอกเมือง ปารีส เพื่อเขียนหนังสือ และปลูกพืชผักสมุนไพร ซึ่งท่านติดต่อลับๆ กับพระภิกษุที่ถูกจำคุก ในเวียดนาม เพราะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ ระหว่างนั้นท่านยังคงทำงาน เพื่อสันติภาพและผู้ลี้ภัย จากประสบการณ์ของท่านที่ได้พบเห็นชะตากรรม ของผู้ลี้ภัย ด้วยตนเอง จนสามารถ ช่วยเหลือผู้คนได้อีกมาก

ในปี พ.ศ. 2525 เมื่อผู้มาปฏิบัติธรรมที่อาศรมของท่านทวีจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ท่านจึงเริ่มก่อตั้งชุมชนแห่งใหม่ ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของฝรั่งเศส ให้ชื่อว่า หมู่บ้านพลัม ( Plum Village ) ซึ่งถือเป็นบ้านของท่านจนทุกวันนี้ ในช่วงแรก หมู่บ้านพลัมเป็นแหล่งพักพิงของผู้ลี้ภัย ในช่วงการปรับตัว ก่อนเข้าสู่สังคมใหม่ในประเทศใหม่ ปัจจุบันหมู่บ้านพลัมได้ต้อนรับผู้คนมากมายในการปฏิบัติสมาธิภาวนา และได้เริ่มมีสมาชิก เป็นนักบวชตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ในปี พ.ศ. 2549 มีสมาชิกนักบวชกว่าห้าร้อยคน มาจากยี่สิบกว่าประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่อยู่ที่หมู่บ้านพลัม ในฝรั่งเศส ที่ Green Mountain Dharma Center รัฐเวอร์มอนต์ และ Deer Park Monastery รัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกา และที่วัด บัทหงา เมืองบ๋าวหลอบ และ วัดตื่อฮิ้ว เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

ในปี พ.ศ. 2548 เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองของเวียดนามเข้าสู่ภาวะปกติ ติช นัท ฮันห์ ได้เดินทางกลับไปเยือนประเทศเวียดนาม บ้านเกิดของท่านอย่างเป็นทางการ หลังการจากมาเป็นเวลา 39 ปี และได้รับการต้อนรับจากประชาชนชาวเวียดนามอย่างอบอุ่น ปัจจุบันท่าน ติช นัท ฮันห์ ยังคงพำนักอยู่ที่ หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส และยังเดินทางไปนำการภาวนาในประเทศต่างๆ ท่านเป็นชาวเวียดนาม ที่เป็นพระมหาเถระ ในพุทธศาสนา และมีอุดมการณ์แห่งพระโพธิสัตว์อันเป็นพระที่เลื่อมใส แห่งสากลโลก เป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลจาก http://www.thaiplumvillage.org/plum_operation_p1.html