กำหนดการค่าย 

“จุดประกายความใฝ่ฝัน เพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม” รุ่นที่ 34

ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ.2553

โดย กองทุนศิลปินครูบ้านป่าสลา คุณวุฒิ ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

********** * * * **********

 

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553

 

09.00-09.30 น.                                   รายงานตัวเข้าค่าย

09.30-10.30 น.                                   – พิธีเปิดโดย…

– แนะนำวิทยากรและคณะทำงาน

10.30-11.30 น.                                   บรรยายพิเศษหัวข้อ “ขบวนนักเขียนไทยในวันนี้” โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง

11.30-12.00 น.                                   นันทนาการและแยกกลุ่ม โดย “ไฝ สันติภาพ”, “นิด ลายสือ” และคณะ

12.00-13.00 น.                                   อร่อยตอนเที่ยง

13.00-18.00 น.                                   – แยกกลุ่มกิจกรรมเรียนรู้ (เวียน 3 ฐาน ฐานละ 1.30 ชั่วโมง)                                                      ฐานที่ 1 เพลง โดย วสุ ห้าวหาญ และคณะ

ฐานที่ 2 การเขียนทั่วไป (เรื่องสั้น, เรื่องยาว, บันทึก, ความเรียง, 

สารคดี ฯลฯ) โดย ไพฑูรย์ ธัญญา และ ชัชวาลย์ โคตรสงคราม 

ฐานที่ 3 กวี (ฉันทลักษณ์, กลอนเปล่า) โดย ไพวรินทร์ ขาวงาม และ พินิจ นิลรัตน์ (“วรรณฤกษ์”)

ฐานที่ 4 การเขียนภาพ โดย ทนง โคตรชมภู, ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ (“ครูเบิ้ม”) และคณะ

18.00-18.30 น.                                   อาบน้ำแต่งตัว / หม่ำอาหารค่ำ

18.30-22.00 น.                                   – บรรยายประกอบวีดิทัศน์ หัวข้อ “พลังใจ ไฟศิลป์”  พร้อมสาธิตการวาดภาพด้วยปาก โดย ทนง โคตรชมภู

                                                                – อ่านบทกวี การแสดง ร้องรำทำเพลง โดยชาวค่าย  ทีมวิทยากร และศิลปิน

                                                                รับเชิญ

                                      (คณะวิทยากรร่วมสรุป-ประเมินงานประจำวัน / เตรียมงาน)

 

 

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553

 

07.00-07.30 น.                                   ตื่นรับอรุณ / อาบน้ำ แต่งตัว

07.30-08.30 น.                                   แซบอาหารเช้า

08.30-10.30 น.                                   บรรยายเรื่อง “ไฟฝันวรรณศิลป์ของศิลปินครูเพลง” โดย สลา คุณวุฒิ

10.30-12.00 น.                                   กิจกรรมฐานเรียนรู้ ฐานที่ 4

12.00-13.00 น.                                   นักเขียนก็เดินได้ด้วยท้อง

13.00-14.30 น.                                   – นันทนาการ

– สนทนาประสามืออาชีพ เรื่อง “นักเขียนอาชีพ” โดย ชาติ กอบจิตติ

– นันทนาการ 

14.30-18.00 น.                    – ทำงานกับวิทยากรตามความสนใจ / ส่งงาน 

18.00-19.00 น.                                   เตรียมการแสดง / อาบน้ำแต่งตัว / พาแลงแห่งความสุข

19.00-22.00 น.                                   – การแสดงของชาวค่าย สลับกับทีมวิทยากร และศิลปินรับเชิญ

                                                                – ปิดงานสังสันทน์ด้วยหัวใจ

                                                                (คณะวิทยากรสรุปงานประจำวัน / เตรียมงานวันต่อไป)

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553

 

07.00-08.00 น.                                   ยิ้มรับตะวัน / อาบน้ำ / ธุระส่วนตัว

08.00-09.00 น.                                   อิ่มยามเช้า

09.00-12.00 น.                                   – วิทยากรวิจารณ์งาน

                                                                – ข้อคิดคำฝากจากตัวแทนกองทุนฯ

                                                                – พิธีปิดค่ายที่ประทับอยู่ในความทรงจำ

12.00-13.00 น.                                   – ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 

                                                                “ชีวิตคือการเดินทาง”

……………………

 

มีหนังสือดี ราคาถูกจำหน่าย