ศ.เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ
เมธีอาวุโส, อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

หนังสือที่ผมคิดว่าพวกเราทุกคนควรอ่านคือผลงานของชมัยภร แสงกระจ่าง เรื่อง ขวัญสงฆ์ ในยามที่บ้านเมืองกำลังจ่อมจมลงสู่ห้วงแห่งความสับสนในเรื่องของคุณค่า  ขวัญสงฆ์  ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพอันมหาศาลที่แฝงอยู่ในแผ่นดินแม่ที่จะฉุดเราขึ้นมาจากความท้อแท้สิ้นหวังได้ พระศาสนาในยุคหลังถูกบิดเบือนไปเป็นเรื่องของการเชื่อถือโชคลาง พิธีกรรม หรือการสนองตัณหาของโลกียวิสัย กลับผงาดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในแบบที่สุดแสนจะธรรมดา เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของสามัญชนคนปอนๆ เปี่ยมด้วยไออุ่นแห่งความเป็นมนุษย์ พร้อมที่จะแก้ปัญหาให้แก่สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม  อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเกิดกำลังใจอย่างมหาศาลว่า สัญชาติญาณใฝ่ดียังมีอยู่บนโลกผืนนี้ ที่ใดรู้จักปลุกและปลูกสัญชาตญาณใฝ่ดี ที่นั่นก็จะเจริญงอกงาม  ในโลกของขวัญสงฆ์ ไม่มีบัวใต้น้ำ  แต่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามสามารถจะผลักดันตัวเองขึ้นสู่แสงสว่างแห่งปัญญาได้ ทั้งด้วยความสามารถของตนเองและทั้งด้วยสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่หนุนคนดี  ในด้านของรูปแบบ ชมัยภร แสงกระจ่าง เขียนนวนิยายเรื่องนี้เป็นกลอน แต่จงใจเรียงพิมพ์ลงบนหน้ากระดาษราวกับเป็นร้อยแก้ว กลอนของเธอลื่นไหลใกล้กับความคล่องตัวที่แต่เดิมมาเรามักจะพบในร่าย นับเป็นนวัตกรรมที่น่าทึ่ง  กล่าวโดยสรุป วรรณกรรมเรื่องนี้เปน แสงส่องทางให้แก่สังคมไทยในปัจจุบันอย่างไม่ต้องสงสัย
เจตนา นาควัชระ ใน อ่านเถิดชาวไทย, แพรวสำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๕, หน้า ๑๔-๑๕.