ขอเชิญร่วมงาน “ชุมนุมช่างวรรณกรรม” ประจำปี 2553 ส่งท้าย ช่อการะเกด
ยุคที่ 3 ลาที…มิใช่ลาก่อน ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์ สถาบันปรีดี
พนมยงค์ ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา
14.00 น. เป็นต้นไป


14.00 น.ลงทะเบียน เพื่อทราบว่ามีผู้ใดบ้างมาเป็นเกียรติ
14.30 น.อันเนื่องมาจากราชประสงค์ “หนังทดลอง” ชุดที่ 2 ของ “สุชาติ สวัสดิ์ศรี”
15.00 น.เปิดตัวหนังสือ เพื่อนพ้องแห่งวันวาร : รวม เรื่องสั้น ‘สุภาพบุรุษ’ สนทนากับผู้ชำระต้นฉบับ “วรรณา สวัสดิ์ศรี” และบรรณาธิการ “สุชาติ สวัสดิ์ศรี” ดำเนินการสนทนาโดย “นกป่า อุษาคเณย์”
16.00 น.ปาฐกถาช่างวรรณกรรมประจำปี 2553 “เรื่องสั้นไทยสมัยใหม่” โดย “รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ” นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ
17.00 น.ประกาศเกียรติ “นักเขียนช่อการะเกดเกียรติยศ” ประจำปี 2553 “มกุฏ อรฤดี” 17.30 น.พักดื่มน้ำชา-กาแฟ (ย้ายมาที่ลานน้ำพุ)
18.00 น.ประกาศผลการ “ประดับช่อฯ” ในฐานะ รางวัลช่อการะเกดยอดเยี่ยมประจำปี 2553
19.30 น.เปิดใจตัวแทน ช่อการะเกด รุ่นที่ 1, รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
20.00 น.เจาะใจผู้สนับสนุน ช่อการะเกด รุ่นที่ 3 (สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และเวียง-วชิระบัวสนธ์)
20.30 น.ปัจฉิมกถา ลาที…มิใช่ลาก่อน โดย “สุชาติ สวัสดิ์ศรี”
21.00 น.สังสรรค์ตามอัธยาศัย จนกว่าเราจะพบกันอีก.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม “จักรกฤษณ์ สิริริน” 086-970-4500