สวัสดีค่ะ
นี่เป็นครั้งแรกที่เราจะมีการเล่นเกมผ่านเว็บไซต์ของเรากันนะคะ
อ่า.. แต่ ไม่ใช่ทายปัญหาง่ายๆ กันหรอกนา.. ต้องสำแดงฝีมือกันหน่อยค่ะ

สำหรับเดือนมิถุนายนนี้ เป็นเดือนสำคัญของคมบางค่ะ เพราะเป็นเดือนของวันเกิด ของคุณชมัยภร แสงกระจ่าง (5 มิถุนายน) เข้าเดือนมิถุนายน เราก็เลยขอตั้งหัวข้อให้สมาชิกและผู้สนใจเขียนงานเขียนกันเข้ามาค่ะ
หัวข้อ วันเกิดของใครไม่รู้…
เขียนเรื่องอะไรก็ได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับคุณชมัยภรนะคะ แต่ให้อยู่ในหัวข้อ วันเกิดของใครไม่รู้ ค่ะ

ครั้งแรก ไม่กำหนดประเภทงานเขียนค่ะ จะเขียนเป็น เรื่องสั้น บทกวี ความเรียง ได้หมดทุกอย่างเลย ความยาวก็ไม่กำหนดค่ะ ส่งงานเขียนของคุณมาที่ [email protected]
วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
เราจะนำข้อเขียนของคุณมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเรา และจะมอบรางวัลแก่งานเขียนที่เข้าตากรรมการ 5 รางวัล เป็นหนังสือเล่มใหม่ของคุณชมัยภร แสงกระจ่าง เรื่อง อยากจะเขียนแทบตาย (จริงๆ) นะ ค่ะ รีบส่งกันมานะคะ
จุ๊ฟ จู๊ฟ