15- 25 ตุลาคม 2552 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


พบกับคมบาง และหนังสือลดราคา 20-30 เปอร์เซ็นต์
ที่บู๊ท M โซน C1 ชั้นล่าง


พบกับหนังสืออกใหม่


เหมือนฟ้าพระอาทิตย์มีสองดวง
ผลงานใหม่ของชมัยภร แสงกระจ่าง ที่ตอกย้ำให้เราเห็นถึงสังคมไทยในยุคสมัยของความขัดแย้ง เรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวม จะนำพวกเราไปสู่ที่ใด และอย่างไรกันนะ ที่เราจะดำรงตัวได้ในท่ามกลางความขัดแย้งของชาติ


เด็กสาว นามว่า นับไท จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเธอ