งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2553 นี้ พบผลงานของชมัยภร แสงกระจ่าง และผลงานของสำนักพิมพ์คมบาง ชมนาด หวีกล้วย ที่บู๊ธ O35
หนังสือออกใหม่ พบกับ


แสงดาวกลางเมือง  ผลงานวรรณกรรมเยาวชนเล่มใหม่  ของชมัยภร แสงกระจ่างคุณปู่แว่นตาโต วรรณกรรมเยาวชนรางวัลดีเด่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2544 ครบรอบ 10 ปี คุณปู่แว่นตาโต (ซึ่งคุณปู่มีที่มาจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดอกเตอร์ เจตนา นาควัชระ)และพลาดไม่ได้ นวนิยายรางวัลชมเชย งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี 2533 (ไม่มีรางวัลดีเด่น) เรื่อง ในสวนเมฆ


รายละเอียด
 แสงดาวกลางเมือง
เล่มใหม่ล่าสุด หนา 200 หน้า ราคาปก 160 บาท


แสงดาวกลางเมือง   เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ ชมัยภร แสงกระจ่าง ตั้งใจนำตัวละครชื่อแสงดาว มาจาก เรื่อง เที่ยวบินยามเช้า  มาเขียนต่อเพื่อเป็นเรื่องใหม่ ตามที่นักเขียนได้กล่าวไว้ในคำนำนักเขียน  แม้จะเป็นตัวละคร จากเรื่อง เที่ยวบินยามเช้า แต่ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องอ่านเรื่องเที่ยวบินยามเช้า ก็ยังคงสามารถเข้าใจเรื่องราวของ แสงดาวกลางเมืองได้


แสงดาวกลางเมือง เคยตีพิมพ์เป็นตอนในนิตยสารสกุลไทย  และในการรวมเล่มครั้งแรกนี้ มีการปรับปรุงเรื่องราวในช่วงแรกให้กระชับขึ้น แสงดาวจึงอาจจะเดินทางรวดเร็วกว่าเมื่อครั้งอยู่ในนิตยสารสกุลไทย


แสงดาวกลางเมือง นำเสนอภาพของเด็กผู้หญิงกลุ่มหนึ่งในสังคมไทย  ที่ถูกกระทำ ถูกทำร้าย และแทบไม่มีโอกาสในชีวิตใหม่ ผู้เขียนได้ว่า สังคมควรเมตตา หยิบยื่นโอกาสให้กับกลุ่มเด็กผู้เคราะห์ร้ายเหล่านี้ และความจริงใจเท่านั้นจึงจะสร้างความไว้ใจ และสร้างชีวิตใหม่ให้คนเหล่านี้ได้
สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในกลวิธีการเขียนเรื่อง แสงดาวกลางเมือง ก็คือ นักเขียนได้ เล่น-ล้อ กับตัวนักเขียนเอง โดยนำเข้าไปเป็นตัวละครตัวหนึ่ง และผูกโยงเข้ากับความจริง ความลวง ทางวรรณกรรม เป็นการทำลองการเขียนอีกครั้ง ของชมัยภร แสงกระจ่าง


คุณปู่แว่นตาโต
10 ปีคุณปู่แว่นตาโต พิมพ์ครั้งที่ 3
หนา 216 หน้า ราคา 160 บาท


เคยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์วรรณกรรมเยาวชนไทยว่ามีน้อยและไม่แปลกแตกต่างไปจากรูปแบบเดิมๆ ทำให้ไม่สามารถ “สู้” กับกระแสวรรณกรรมเยาวชนจากต่างประเทศได้ ในฐานะคนทำหนังสือ เราถามคำถามกลับว่า แล้วคนไทยสนใจงานวรรณกรรมเยาวชนไทยมากแค่ไหน การจัดพิมพ์งานวรรณกรรมวันนี้กลับกลายเป็นให้ความสำคัญกับเรื่องยอดขายมากกว่าเรื่องเนื้อหา และวรรณกรรมดีๆ สำหรับเยาวชนถูกละเลยไป เพราะทำตลาดยาก และไหนเลยจะสู้กับกระแสวรรณกรรมเยาวชนจากต่างชาติ ที่มาพร้อมกับคำว่า “ธุรกิจข้ามชาติ”
 ชมัยภร แสงกระจ่าง ที่นักอ่านทั่วไปรู้จักในฐานะนักเขียนนวนิยาย หากแต่ผู้ที่ติดตามผลงานของเธอมาตลอดจะทราบดีว่าเธอมีผลงานที่เป็น “วรรณกรรมเยาวชน” มากมายหลายเรื่อง และได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ตั้งแต่เรื่อง “บ้านหนังสือในหัวใจ” (รางวัลชมเชยสารคดี สำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น ปี ๒๕๓๔) “บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย” (รางวัลชมเชยบันเทิงคดี สำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น ปี ๒๕๓๕) “อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ…ที่รัก” (รางวัลชมเชยบันเทิงคดี สำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น ๒๕๔๓) และสำหรับเรื่อง “คุณปู่แว่นตาโต”นี้ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทบันเทิงคดี สำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๔๔ โดยได้รับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๔
 “คุณปู่แว่นตาโต”เป็นเรื่องของคุณปู่วัยเกษียณกับเด็กวัยอนุบาลและเด็กประถมน่ารักห้าคน ที่เต็มไปด้วยความช่างสงสัย มีเสน่ห์ชวนอ่าน และชวนติดใจไปกับความน่ารักของเด็กๆ ตัวคุณปู่มีแรงบันดาลใจมาจาก ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ ผู้เป็นเสมือนปราชญ์แห้งวงวรรณกรรม กลวิธีการนำเสนอเรื่องนี่ก็มีความแปลกใหม่น่าสนใจ ที่ ผศ.ดร.สุววณา เกรียงไกรเพ็ชร์ อธิบายไว้ว่าเป็น “Key Novel”(ดูคำตาม ท้ายเล่ม) 
 “คุณปู่แว่นตาโต” เหมาะสำหรับเด็ก เพื่อเปิดโลกของการ  “สัมผัสด้วยใจ” อันเปี่ยมล้นจินตนาการ ในขณะเดียวกัน “คุณปู่แว่นตาโต”ก็เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อกลับไปสู่การ “สัมผัสด้วยใจ”ที่ผู้ใหญ่บางคนหลงลืมไปเสียนานแล้ว โลกเล็กๆ ใน “คุณปู่แว่นตาโต”ยังเปรียบได้กับการเรียนในระบบใหม่ ที่ต้องการฝึกให้เด็กได้รู้จักสัมผัส คิด และวิจารณ์ ด้วยตนเอง นับเป็นการจำลองโลกแห่งการเรียนรู้ได้อย่างแยบยล เป็นตัวอย่างอันดียิ่งสำหรับผู้ที่ต้อง “สอน” และผู้ที่ต้อง “เรียน”


ในสวนเมฆ
รางวัลชมเชย ประเภทนวนิยาย การประกวดหนังสือดีเด่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2553


หนา316 หน้า
ราคาปก 240 บาทเคยตีพิมพ์ในนิตยสารขวัญเรือน
เรื่องของชายหนุ่มชื่อลายเมฆ ผู้ต้องหวั่นไหวเพราะเรื่องราวรอบตัว เริ่มจากเด็กสาวชื่อเจนตา กลายเป็นปัญหาใหญ่โตลุกลาม พัวพันกับวงการดาราและตกเป็นเหยื่อของสื่อมวลชน ทำให้ลายเมฆต้องตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตัวเอง เรื่องราวของชีวิตที่สับสนวุ่นวาย ทำให้ลายเมฆได้รู้จักความรักหลากหลายรูปแบบ ทั้งระหว่างเพื่อน รักของแม่และย่า รักของพ่อ รักของคนรัก