คณะกรรมการจัดงานครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปีรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี  พนมยงค์


ร่วมกับ    


สถาบันปรีดี  พนมยงค์


 


มีความยินดีขอเชิญท่านร่วมงาน


 


ครบรอบ ๗๘ ปี การอภิวัฒน์ไทย ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕


ครบรอบ ๑๕ ปี สถาบันปรีดี   พนมยงค์


พิธีเปิดห้องแห่งแรงบันดาลใจ ปรีดี  พนมยงค์


การแสดงปาฐกถาปรีดี   พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๕๓


การแสดงละครเวทีเรื่อง “คือผู้อภิวัฒน์”


วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓


   สถาบันปรีดี   พนมยงค์ เลขที่ ๖๕/๑ ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ)   แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ


 


**********************************************


เวลา  ๑๓.๐๐ น.            ลงทะเบียน


         ๑๓.๒๐ น.            พิธีเปิด ห้องแห่งแรงบันดาลใจ ปรีดี   พนมยงค์ (นิทรรศการถาวร)  โดย


คณะกรรมการอำนวยการจัดงานครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปีรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี   พนมยงค์


         ๑๔.๐๐ น.                        การแสดงปาฐกถาปรีดี   พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๕๓


เรื่อง  “พุทธศาสนา กับ ปรีดี   พนมยงค์”  โดย พระฌานิพิทย์  อินฺทจารี


         ๑๕.๐๐ น.                        การแสดงละครเวทีเรื่อง “คือผู้อภิวัฒน์” (รอบพิเศษ)  โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร


         ๑๖.๔๕ น.            จบรายการ


 


*****แต่งกายสุภาพ *****


 


สำนักงานสถาบันปรีดี   พนมยงค์    


โทรศัพท์   ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑


อีเมล : [email protected]   


www.pridiinstitute.com