อยากให้โลกนี้ไม่มีสงคราม… อยากเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สันติภาพของโลก…

มาเริ่มต้นเรียนรู้ไปพร้อมกัน
และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอาสาสมัครระหว่างประเทศ
” ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 “

3rd Young Human Rights Defenders Camp

การเดินทางเพื่อแสวงหาองค์ความรู้นอกห้องเรียน 5 วัน 7 คืน

24 – 28 ตุลาคม 2551

ณ ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้าน จ.อุบลราชธานี

จัดโดย องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

” คุณสมบัติ

·       นักเรียน ม.ปลาย

·       นักศึกษามหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 16 – 25 ปี

      เงื่อนไข : รวมกลุ่มเพื่อน 3 – 5 คน มาสมัครพร้อมกัน!!!

ค่าสมัคร : 100 – 150 บาท ”

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 ต.ค. 51

ที่นั่งมีจำกัด หากสนใจก็รีบหน่อยนะจ๊ะ..

สอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครที่

พี่ตาล 089-359-8711, 084-334-0880

พี่น้อย 089-927-3556

Email: [email protected], [email protected]

**************************************************************

กำหนดการ

ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3

วันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2551

ณ ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้าน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2551

18.30 น.                                    รวมพล ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ

20.30 น.                                    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้าน

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2551

09.00 น.                                    เดินทางถึงศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้าน คารวะดวงวิญญาณนักต่อสู้เพื่อคนจน

09.00 – 11.00 น.                                    รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย

11.00 – 12.00 น.                                    รู้จักเพื่อนใหม่ รู้จักเจ้าของบ้าน ความคาดหวัง และกติกาชาวค่าย

12.00 – 13.00 น.                                    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.                                    กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกกระบวนการสื่อสารกับผู้อื่นโดยไม่ตัดสิน

15.00 – 17.00 น.                                    วงเสวนา “ประเทศไทยบนเส้นทางการพัฒนา”

17.00 – 18.30 น.                                    กีฬาฮาเฮ อาบน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 – 19.30 น.                                    รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

19.30 – 21.00 น.                  กิจกรรมเรียนรู้แง่มุมที่งดงามของตนเอง

21.00 น.                                    วงธรรมชาติ “ชีวิตและความใฝ่ฝัน”

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2551

06.00 – 06.40 น.                                    อบอุ่นร่างกาย กิจกรรมยามเช้า

06.40 – 07.30 น.                                    อาบน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.30 – 08.30 น.                                    รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

08.30 – 09.00 น.                                    ทบทวนกิจกรรมเมื่อวาน

09.00 – 12.00 น.                                    กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)

12.00 – 13.00 น.                                    รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 – 15.40 น.                                    กิจกรรมสิทธิมนุษยชนรอบตัวเรา

15.40 – 16.30 น.                                    หลักการสิทธิมนุษยชน

16.30 – 18.00 น.                                    กีฬาฮาเฮ อาบน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 – 19.00 น.                                    รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

19.00 – 21.00 น.                                    ดูภาพยนตร์เรื่อง “Hotel Rwanda”

21.00 – 22.00 น.                                    กิจกรรมกลุ่มย่อย

22.00 น.                                    วงธรรมชาติ

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2551

06.00 – 06.40 น.                                    อบอุ่นร่างกาย กิจกรรมยามเช้า

06.40 – 07.30 น.                                    อาบน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.30 – 08.30 น.                                    รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

08.30 – 09.00 น.                                    ทบทวนกิจกรรมเมื่อวาน

09.00 – 09.50 น.                                    กิจกรรม “ชุมชนในฝัน”

09.50 – 10.30 น.                                    ปฐมนิเทศก่อนลงพื้นที่

10.30 – 11.00 น.                                    เดินทางไปยังห้องเรียนชาวบ้าน

11.00 – 13.00 น.                                    ปากคำประวัติศาสตร์: การต่อสู้ของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

13.00 – 13.40 น.                                    รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.40 – 17.00 น.                                    ลงเรือล่องลำน้ำมูล ชมเขื่อนปากมูล – แก่งตะนะ – แม่น้ำสองสี

17.00 – 17.30 น.                                    เดินทางกลับยังศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้าน

17.30 – 18.30 น.                                    เก็บสัมภาระ เตรียมตัวลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

18.30 – 19.00 น.                                    เดินทางลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

19.00 น.                                    กิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2551

06.00 – 10.00 น.                                    กิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตชุมชน(ต่อ)

10.00 – 12.00 น.                                    นำเสนอสิ่งที่แต่ละกลุ่มได้เรียนรู้

12.00 – 13.00 น.                                    รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 – 15.00 น.                                    วงเสวนา “ความยากจน”

15.00 – 16.00 น.                                    นิทาน “เรือของโชติ”

16.00 – 17.00 น.                                    บทบาทเยาวชนกับการพัฒนาสิทธิมนุษยชน

17.00 – 18.30 น.                                    อาบน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมการแสดงของบ้าน

18.30 – 19.30 น.                                    รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

19.30 – 22.30 น.                                    เวทีวัฒนธรรม และค่ำคืนแห่งแสงเทียน

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551

06.00 – 06.40 น.                                    อบอุ่นร่างกาย กิจกรรมยามเช้า

06.40 – 07.30 น.                                    อาบน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.30 – 08.30 น.                                    รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

08.30 – 09.00 น.                                    ทบทวนกิจกรรมทั้งหมด

09.00 – 09.30 น.                                    รู้จักองค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

09.30 – 11.00 น.                                    แบ่งกลุ่มย่อยศึกษาประเด็นรณรงค์ตามความสนใจ ได้แก่

1.       ครบรอบ 60 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

2.       การควบคุมอาวุธ, พม่า, ดาร์ฟูร์

3.       เผชิญหน้ากับการก่อการร้ายด้วยความยุติธรรม, ต่อต้านการทรมาน,      

ยุติโทษประหารชีวิต, ปิดคุกกวนตานาโม

4.       สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม, ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

5.       โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กผู้หญิง

11.00 – 12.00 น.                                    นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้

12.00 – 13.00 น.                                    รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 – 14.30 น.                                    กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายและการสื่อสาร

14.30 – 15.30 น.                                    สรุปการทำกิจกรรมทั้งหมดและปิดค่าย

15.30 – 18.00 น.                                    เดินทางจากศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้านถึงสถานีรถไฟอุบลราชธานี

18.00 น.                                    เดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

                                                      (ถึงกรุงเทพฯ วันพุธที่ 29 ตุลาคม เวลาประมาณ 06.00 น.)

*****************************************************************

ใบสมัครค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3

วันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2551

ณ ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้าน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล (นาย/นางสาว)………………………………………………………………………..ชื่อเล่น………………………………………

วัน/เดือน/ปี เกิด……………………………………………………………..อายุ………………..ปี ศาสนา………………………… ……….

หมู่โลหิต…………………………. โรคประจำตัว………………………………………………… แพ้ยา…………………………… ……….

อาหารที่รับประทานไม่ได้ (เจ/มังสวิรัติ/อิสลาม) ………………………………………………………………………………….. ……….

ที่อยู่ติดต่อสะดวก ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……….

โทรศัพท์บ้าน…………………………………………………โทรศัพท์มือถือ…………………………………………………………. ……….

E-mail……………………………………………………..ความสามารถพิเศษ……………………………………………………….. ……….

ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………… ……….

เกี่ยวข้องเป็น………………………………………….. .หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………………. ……….

ความเข้าใจต่อประชาธิปไตย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

ความเข้าใจต่อสิทธิมนุษยชน

……………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….

เหตุผลและความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการ

…………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

2. ข้อมูลการศึกษา

สถานศึกษา…………………………………………………….ระดับชั้น………………….แผนการเรียน…………………………… ……….

3. ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมที่เคยทำหรือกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ในโรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……….

เคยร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนหรืออบรมผู้นำมาก่อนหรือไม่…………..ถ้าเคยโปรดระบุ……………………………………. ……….

โครงการดังกล่าวจัดโดยหน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………….. ……….

ทราบรายละเอียดค่ายนี้จากสื่อใด (โรงเรียน / อินเตอร์เน็ต / เพื่อน / หนังสือพิมพ์)…………………..อื่นๆ (ระบุ)……… ……….

***กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นของตนเองในหัวข้อ

“โลกแห่งสันติภาพในอุดมคติของข้าพเจ้า” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ส่งมายังผู้ประสานงานโครงการภายในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2551***

โทรศัพท์ 089-359-8711 แฟกซ์ 02-938-4756 อีเมล์ [email protected], [email protected]