งานชุมนุมช่างวรรณกรรมประจำปี 2550
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2550
สถาบันปรีดี พนมยงค์ สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ)

12.00 น.      ฉายหนังวรรณกรรมที่สร้างจากนวนิยายเรื่อง The Woman in the
Dunes ของโกโบ อับเบะ
15.00 น.      ‘ศรีดาวเรือง’และ ไอดา อรุณวงศ์ สนทนาเรื่องการประชุม นักเขียน
เอเชีย-อาฟริกา ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุมในงาน “เทศกาลวรรณกรรมเอเชีย-อาฟริกา”ครั้งที่ 1 ที่เมืองจอนจู ประเทศเกาหลีใต้
16.30 น.      สนทนากับสุชาติ สวัสดิ์ศรี เปิดงานว่าด้วย ภาพรวมช่อการะเกด 43
17.00 น.      อ่านเรื่องสั้นโดย “คณะละครสองแปด”
17.30 น.      ปาฐกถาช่างวรรณกรรมประจำปี 2550 เรื่อง สถานะของงานเขียนใน
ปัจจุบัน โดย รัศมี เผ่าเหลืองทอง
18.30 น.      ประกาศเกียรติ อาจิณ จันทรัมพร ในฐานะ “นักเขียนช่อการะเกด
เกียรติยศประจำปี 2550”
19.00 น.      นักเขียน ช่อการะเกด พบนักอ่าน : ชุมนุมตามอัธยาศัย
20.00 น.      สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ กล่าวปิดงาน

พิเศษ :       นิทรรศการเล็กๆว่าด้วย 100 เล่ม “วรรณมาลัย”เรื่องสั้นไทยในรอบ 5
ทศวรรษ : พ.ศ.2500 – 2550 โชว์หนังสือรวมเรื่องสั้นในฐานะงาน
Anthology ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ใน “คอลเลคชั่น”ของบรรณาธิการ
ช่อการะเกด