ยมสอ.จับมือศูนย์กลางอิสลามฯ จัดงานมหกรรมการศึกษามุสลิม
      ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2550 ชมรมเยาวชนมุสลิมสู่อนาคต(ยมสอ.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะจัดทำ “โครงการมหกรรมการศึกษามุสลิมครั้งที่ 1” ขึ้น ณ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ ให้กับเยาวชนมุสลิมและผู้ที่สนใจ ให้เยาวชนมุสลิมมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการแสดงความสามารถและทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความเป็นเอกภาพและความสามัคคี อีกทั้งเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบอิสลาม
      ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงน่ารักๆ จากโรงเรียนอนุบาล การประกวดศิลปะภาพปะติดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา การประกวดงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันเกมอัจฉริยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดโครงการสร้างสรรค์สังคมของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์จากนักเรียนระดับซานาวีย์ รวมทั้งการออกบูทแนะแนวการศึกษาของนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนมากมายและการออกบูทจากโรงเรียนมุสลิมกว่า 10 สถาบัน
      นอกจากนั้นในงานยังมีนิทรรศการการศึกษาในรูปแบบของอัลอิสลาม พร้อมไขข้อข้องใจทุกคำถามเกี่ยวกับการศึกษาของอิสลามที่ใครๆก็อยากรู้คำตอบ รวมทั้งกิจกรรมดีอื่นๆอีกมากมายจากเยาวชนมุสลิม
      หากท่านสนใจเข้าร่วมการแข่งขันประกวด การออกบูท หรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ชารีฟ 089-173-8933 นัจญวา 086-623-3268