กำหนดการงานราหูอมจันทร์ ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

16.00 น. กล่าวเปิดงานโดยคุณชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
16.15 น. ปาฐกถา “วรรณกรรมจากท้องถิ่นสู่สากล” สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์
16.45 น. อ่านบทกวีโดย ไพวรินทร์ ขาวงาม กฤช เหลือลมัย เสรี ทัศนศิลป์
17.00 น. ประกาศรางวัลเรื่องสั้น กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ โดยมีรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล(โล่       เกียรติยศ พร้อมเงินสด 30000 บาท) และรางวัลชมเชย 2 รางวัล(โล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด 10000 บาท) มอบรางวัลโดย คำสิงห์ ศรีนอก(ลาว คำหอม) ศิลปินแห่งชาติ
17.30 น. หนังสั้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องสั้นของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ โดยร้านหนัง(สือ) 2521
18.00 น. เสวนาหัวข้อ “หรือวรรณกรรมไทยไม่สั่นคลอนสังคม?” โดย จำลอง ฝั่งชลจิตร วินทร์ เลียววาริน และจรูญพร ปรปักษ์ประลัย คมสัน นันทจิต ดำเนินการเสวนา
19.00 น. รับประทานอาหารและอะคูสติกดนตรีกลุ่มใต้สวรรค์
21.00 น. กล่าวขอบคุณโดย เจน สงสมพันธุ์

*** แผนที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย อยู่ที่นี่
http://www.thaiwriterassociation.org/contact.php ***