งานวันนักเขียน 5 พฤษภาคมนี้
ในชื่องาน ศักดิ์ศรีนักเขียน เทียนที่ไม่มีวันดับ ภาคเช้าฉลองพิพิธภัณฑ์นักเขียน ที่ ที่ทำการสมาคม ภาคบ่าย ย้ายไปที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เชิญร่วมอภิปราย “ ๑๐๐ ปีศักดิ์ศรีคนวรรณกรรม : เปลื้อง ณ นคร ร.จันทพิมพะ และ ส.บุญเสนอ โดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี /วิทยากร เชียงกูล /ชมัยภร แสงกระจ่าง/ ดำเนินรายการโดย จเลิศ เจษฎาวัลย์ ต่อด้วยอภิปรายเรื่อง คิดถึง รงค์ วงษ์สวรรค์ พญาอินทรีแห่งฟากฟ้าวรรณกรรม โดย สุเทพ วงศ์กำแหง/สุรชัย จันทิมาธร/บินหลา สันกาลาคีรี/ รวมทั้งพิธีมอบรางวัลศรีบูรพา แด่ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และพิธีมอบรางวัล วรรณกรรม อิวากิ
สมาคมนักเขียนขอเชิญชวนนักเขียน นักวรรณกรรม ผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงานดังกล่าว และขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

กำหนดการวันนักเขียน “ศักดิ์ศรีนักเขียน เทียนที่ไม่มีวันดับ”
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒

กำหนดการวันนักเขียน
“ศักดิ์ศรีนักเขียน เทียนที่ไม่มีวันดับ”
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ภาคเช้า-ณ บ้านนักเขียน
ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ (เทวรัตน์) บางซื่อ กทม.
ณ พิพิธภัณฑ์บ้านนักเขียน ส.บุญเสนอ

๑๐.๐๐                   พิธีสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลในวาระ๑๐๐ปีครบรอบชาตกาล เสาว์ บุญเสนอ และวันนักเขียน ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ อุทิศส่วนกุศลแด่เสาว์-ศรีสุดา บุญเสนอ และนักเขียนผู้ล่วงลับ
๑๒.๐๐                   รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ภาคบ่าย-ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
๑๓.๐๐                   ลงทะเบียนหน้าห้องเมจิก ๓ ชั้น ๒
๑๓.๓๐                   ชมวีดีทัศน์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

นายกสมาคม ฯกล่าวต้อนรับ
                                    การอภิปราย “ ๑๐๐ ปีศักดิ์ศรีคนวรรณกรรม : เปลื้อง ณ นคร ร.จันทพิมพะ และ ส.บุญเสนอ โดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี /วิทยากร เชียงกูล /ชมัยภร แสงกระจ่าง/ ดำเนินรายการโดย จเลิศ เจษฎาวัลย์

๑๕.๐๐                   พัก-ดื่มน้ำชากาแฟ
๑๕.๑๕                   ชมวีดีทัศน์ “ รงค์ วงษ์สวรรค์ ผู้รักศักดิ์มนุษย์”                              
๑๕.๓๐                   คิดถึง รงค์ วงษ์สวรรค์ พญาอินทรีแห่งฟากฟ้าวรรณกรรม
สุเทพ วงศ์กำแหง/สุรชัย จันทิมาธร/บินหลา สันกาลาคีรี/ ดำเนินรายการโดย
                                    สุมิตรา จันทร์เงา

๑๗.๐๐                   พิธีมอบรางวัล “ศรีบูรพา”
                                                      คำประกาศจากประธานกองทุนศรีบูรพา
                                                      นาย สุรพันธ์ สายประดิษฐ์ ทายาทมอบรางวัล

สุนทรกถาจาก“ชาญวิทย์ เกษตรศิริ”นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๒

ย้ายไปห้องเมจิก ๒ (ติดกัน)
๑๘.๓๐                   นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับ
                                    พิธีคารวะนักเขียนอาวุโส
                                    พิธีประกาศเกียรติผู้มีพระคุณต่อสมาคมฯ                                    
๑๙.๐๐                   รับประทานอาหารร่วมกัน
๒๐.๐๐                   มอบรางวัลเรื่องสั้นอิวากิ

อ่านบทกวี (อำนวยการโดย เสรี ทัศนศิลป์)                  
และร้องเพลงสังสันทน์ โดยนักเขียนที่มาร่วมงาน
๒๑.๐๐                   ปิดงาน
                                                                                          ————-                                                                  
พิธีกร      ภาคบ่าย                                    บูรพา อารัมภีร
                                                      ญาดา อารัมภีร
                  ภาคกลางคืน       นิเวศน์ กันไทยราษฎร์
                                                      เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ