เชิญชมงานแสดงภาพเขียน ชุด “วาทกรรมแห่งดอกไม้”

โดย ประมวล ทุ่งปรือ                                                            
                                                                                          แนวคิดและแรงบันดาลใจ
ต้องการแสดงออกทางความคิดในการสร้างสรรค์คุณค่าในความรู้สึกของความหมายการแสวงหาความงามโดยใช้ดอกไม้เป็นตัวเชื่อมโยงของความหมาย ที่ผ่านการรับรู้ด้วยวิธีการต่างๆ มาปนเปกับจินตนาการของตนเอง เพื่อจะเข้าถึงความรู้สึกที่เป็นนามธรรม

ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น2 แสดงผลงานระหว่าง วันที 22 ธันวาคม 2551 ถึง 6 มกราคม 2552

โดยจะมีปาร์ตี้พบปะสังสรรค์และเปิดงานในวันที่ 22 ธันวาคม 2551 เวลา 18.00 น.

ติดต่อ ศิลปิน โดย e-mail [email protected] หรือ [email protected] โทร. 081-440-8129