จิตรกรรมฝาผนังของอาจารย์ชลูด และผลงานย้อนหลัง
วันที่ : 31 พฤษภาคม – 18 สิงหาคม 2556
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556

นิทรรศการแสดงผลงานย้อนหลังของศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติและครูคนสำคัญผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี จัดแสดงผลงานศิลปะตามช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ผลงานชุดศิลปินชนบท ศิลปะจัดวาง และศิลปะแบบคอนเซปชวล อาร์ต (Conceptual art), ผลงานวาดเส้นชุดบทกวี, ชุดลูกสาว, ชุดธรรมศิลป์ และผลงานชุดใหม่ “จิตรกรรมฝาผนัง”
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-214-6630 – 8 ต่อ 501
www.bacc.or.th, www.facebook.com/baccpage