อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับกองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ ครั้งนี้ไปกันที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมด้วย อาจารย์สุจิตต์ วงษ์เทศ สมคิด สิงสง ประชาคม ลุนาชัย สมชัย คำเพราะ โชคชัย บัณฑิต’ ทนง โคตรชมภู ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ และ ครูสลา คุณวุฒิ

งานนี้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็น “ครู” ในเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เกือบร้อยคน การอบรมมีทั้งการเขียนเบื้องต้น การเขียนกวี การเขียนเพลง และการเขียนรูป ครบรส

บรรยายกาศการอบรมโอบล้อมด้วยธรรมชาติ มีความเป็นกันเองตลอดการอบรม มีเสียงหัวเราะ มีคำถาม มีคำตอบ เป็นระยะ “ครู” หลายคนบอกว่าจะเอาประสบการณ์เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ต่อๆ ไป…นี่ เป็นข่าวดีของน้องๆ ที่เราฟังมา
………………………….


อาจารย์ชมัยภร กับ ครูสลา


อาจารย์สุจิตต์ วงษ์เทศ


สมคิด สิงสง ชมัยภร แสงกระจ่าง สมชัย คำเพราะ ประชาคม ลุนาชัย


ครูกับครูๆ


นี่ก็ ครู


ครูทนงกับครูเบิ้ม


ครูทนงวาดภาพด้วยปากให้อาจารย์ชมัยภร อาจารย์ชมัยภรเขียนบทกวีใหเครูทนง


บรรยากาศการอบรมดีแค่ไหนดูเอา


ช่วงพัก


กับน้องๆ นักข่าว จากหญิงไทย ข่าวสด มิติชุมชน และอื่นๆ


ประชาคม ลุนาชัย เหน่ง ข่าวสด กิ่ง หญิงไทย อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง และโชคชัย บัณฑิต’