ชมัยภร แสงกระจ่าง ควบสองรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด

จับต้นมาชนปลาย นวนิยายชนะเลิศ
อาม่าบนคอนโด วรรณกรรมเยาวชนรองชนะเลิศอันดับ 1
ซีพี ออลล์ จัดงานประกาศผล การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี2557 เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11 
วานนี้ (17 กรกฎาคม 2557) ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนักกิจกรรมสังคม จัดการประชุมรับรองผลการตัดสิน หนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปี2557 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติอย่างสูงจาก พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เข้าร่วมงานด้วย พร้อมด้วย คุณสุพจน์ ชิตเกษรพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชี การศึกษา และงบการเงิน บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวต้อนรับ และคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บมจ.ซีพี ออลล์ และเลขานุการคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ โครงการประกวดหนังสือดีเด่น เซเว่นบุ๊คอวอร์ด  กล่าวนำเสนอภาพรวมของโครงการ 
ในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักสื่อสารองค์กร จัดงานประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด  ครั้งที่ 11 ประจำปี2557 โดยมีคณะกรรมการตัดสินในแต่ละประเภทหนังสือ ได้แก่ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ คุณศักดา แซ่เอียว รศ.ยุพร แสงทักษิณ รศ.สุพรรณี วราทร และศ.กีรติ บุญเจือ ร่วมแถลงผลการตัดสิน โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท 
ผลการตัดสิน ประเภทกวีนิพนธ์
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ คำถามของความเป็นมนุษย์ ประพันธ์โดย กร ศิริวัฒโณ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ นิธาร ประพันธ์โดย กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล
ผลการตัดสิน ประเภทนวนิยาย
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จับต้นมาชนปลาย ประพันธ์โดย ชมัยพร แสงกระจ่าง
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ ผีเสื้อที่บินข้ามบึง ประพันธ์โดย อุรดา โควินท์
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ คง/กระ/พัน/ชาตรี ประพันธ์โดย ประชาคม ลุนาชัย
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต ประพันธ์โดย วีรพร นิติประภา
ผลการตัดสิน ประเภทนิยายภาพ(การ์ตูน)
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ MY MANIA 3 ประพันธ์โดย เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ Caffe Rosa ถ้วยนี้ต้องเติม ประพันธ์โดย อดิศักดิ์ พงศ์สัมพันธ์
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ ครอบครัวหัวแห้ว ประพันธ์โดย กนกพร คงสุวรรณ
ผลการตัดสิน ประเภทรวมเรื่องสั้น
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ กล้องเก่า ประพันธ์โดย ธาร ยุทธชัยบดินทร์
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ โปรดอยู่ในความดัดจริต ประพันธ์โดย พึงเนตร อติแพทย์
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ วัฏจักรไร้สำนึก ประพันธ์โดย ปองวุฒิ รุจิระชาคร
ผลการตัดสิน ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ เกาะที่มีความสุขที่สุดในโลก ประพันธ์โดย ลินดา โกมลารชุน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ อาม่าบนคอนโด ประพันธ์โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ ต้นมะกอกหลานยาย ประพันธ์โดย ศรัญญา สงสัย
ผลการตัดสิน ประเภทสารคดี
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พุทธโคดม: บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมอินเดียสมัยพุทธกาล ประพันธ์โดย วรศักดิ์ มหัทธโนบล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ ผมทำงานให้พี่สืบ ประพันธ์โดย ศศิน เฉลิมลาภ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ เมื่อวัยเด็ก ประพันธ์โดย เอนก นาวิกมูล
ผลการตัดสิน ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์
หมวดกวีนิพนธ์ 
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล
หมวดนวนิยายขนาดสั้น
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ เสียงจักจั่นในป่าสน ประพันธ์โดย จินดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
หมวดรวมเรื่องสั้น ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล
หมวดนิยายภาพ(การ์ตูน)
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Green Project(หนังสือทำมือ) ประพันธ์โดย ปัทมพร ชัยศุภกิจสินธ์
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ Future(หนังสือทำมือ)ประพันธ์โดย ธัญพิสิทธิ์ จิระเดชากุล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ A Flower(หนังสือทำมือ) ประพันธ์โดย อรณิชา ชัยสิงหาญ — at เรเนซองกรุงเทพราชประสงค์ โรงแรม