สนพ. คมบาง เตรียมออกร้านขายหนังสือถึงคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวัน พุธ ที่ 16 พฤหัสบดีที่ 17 และ ศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2552 นี้ ณ ใต้ถุน อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์สยามบรมราชกุมารี (ตึกพระเทพ )
      งานนี้ ขอเชิญ ชาวอักษรฯ พบหนังสือหลายหลายของสำนักพิมพ์คมบาง ดังนี้
      ผลงานน่าอ่านของ ชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย( ศิษย์เก่าอักษรจุฬาฯ) เช่น เรื่องน่าอ่าน เช่น อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ..ที่รัก / ห้องนี้รื่นรมย์ (นางเอกเรียนอักษร เสียด้วย) / จดหมายถึงดวงดาว / รังนกบนปลายไม้ / และยังมีหนังสือที่ได้รับรางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปีล่า สุด เรื่อง ขวัญสงฆ์ ผลงานเขียนรูปแบบน่าสนใจ ด้วยท่วงทำนองร้อยกรอง ในรูปแบบร้อยแก้ว
      ดู http://13.229.56.161/books.php?booktype=thainovel&page=1
      ผลงานวิชาการ ของโครงการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญา ของสังคมร่วมสมัย หัวหน้าโครงการโดย ศ. เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ เช่น CRITICISM AS CROSS CULTURE / FERVENTLY MEDIATING ทั้งสองเล่ม เป็นภาษาอังกฤษ ผลงานระดับนานาชาติ ของ เจตนา นาควัชชระ ที่เหมาะกับผู้ต้องการศึกษาด้านวรรณกรรม
      หรือ งานวิจัยในภาษาไทย เช่น กวีนิพนธ์นานาชาติ / การรับ การเสพ การบริโภคงานศิลปะ /จากเวทีละครสู่เวทีการวิจารณ์ /จากศิลปะสู่การวิจารณ์ /ทางสายใหม่แห่งวรรณกรรมไทย /มองข้ามบ่านักเขียน /ลายลักษณ์แห่งการวิจารณ์       
ดู http://13.229.56.161/books.php?booktype=knowledge&page=1

ผลงานแปลคุณภาพ จากดลสิทธิ์ บางคมบาง ทั้ง วรรณกรรมรัสเซีย ของ Leo Tolstoy / Fyodor Dostoyevsky /Nikolai Gogol นอกจากนี้ยังมีผลงานแปลเรื่อง คุณนายดัลโลเวย์ ของ Virginia Woolf อีกดัวย
ดู http://13.229.56.161/books.php?booktype=trannovel&page=1
นอกจากนี้ยังมีผลงานของ อุทิศ เหมะมูล นักเขียนซ๊ไรต์คนล่าสุด ด้วย นะคะ

ชาวอักษรศาสตร์ จุฬาฯ อย่าลืมนะคะ
บอกเพื่อนกันด้วยนะคะ
งานนี้ลดราคา 20- 30 เปอร์เซ็นต์ทุกเล่ม