ขอเชิญชวนสำนักพิมพ์ผู้ผลิตหนังสือภาพ หนังสือนิทาน และการ์ตูน เข้าร่วมงาน  “ตลาดนัดแบ่งปันหนังสือเด็ก” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ขอให้จำหน่ายหนังสือในราคาลดพิเศษ 50 % จากราคาปก

เรียน       สมาชิกสมาคมฯ

 ด้วยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน ได้ร่วมจัดงาน “ตลาดนัดแบ่งปันหนังสือเด็ก” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 -19 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ สวนโมกข์กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการจัดร่วมกับงาน “เทศกาลเจริญสติ และธรรมะบุ๊คแฟร์” ทั้งนี้เพื่อระดมการจัดซื้อบริจาค และจัดส่งไปยังพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยซึ่งทำให้ห้องสมุดของโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความเสียหายกว่า 1,000 แห่ง 

 

ในการนี้แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จึงได้ทำหนังสือถึงสมาคมฯให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกที่ผลิตและจำหน่ายหนังสือภาพ หนังสือนิทาน และการ์ตูนสร้างสรรค์ เข้าร่วมออกร้านในงานและวันเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้คณะผู้จัดงานขอเงื่อนไขจัดจำหน่ายหนังสือในราคาลดพิเศษ 50% จากราคาปก

 

สมาชิกที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ที่ คุณจีระนันท์ โง้ว ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ “โครงการตลาดนัดแบ่งปันหนังสือเด็ก” โทร 02-744-7258-9 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2553 นี้