กำหนดการ
“ตัวตนคนอุษาคเนย์ ใน ม้าบินของมาเรีย ปินโต”
และ “จาก ๑๔ ตุลาถึงซีไรต์”
จัดโดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘
วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องมีตติ้งรูม ๔ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 
 
๐๙.๐๐ น.                   ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ น.                   ฉายวีดิทัศน์สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  
                       เจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับ
๑๐.๐๐ น.                    อภิปราย “ตัวตนคนอุษาคเนย์
 ใน ม้าบินของมาเรีย ปินโต”  
โดย บุนเสิน  แสงมณี นักประพันธ์ซีไรต์จากสปป.ลาว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ดำเนินรายการโดย  จรูญพร  ปรปักษ์ประลัย          
๑๒.๐๐ น.                   พัก-รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ น.                   อ่านบทกวี  โดย อังคาร จันทาทิพย์ กวีซีไรต์ ปี ๒๕๕๖
๑๓.๔๕ น.                   จรัล หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 
บอกเล่าความเป็นมาของงานมหกรรมหนังสือ ‘จาก ๑๔ ตุลาถึงซีไรต์’
๑๔.๐๐ น.                   อภิปราย “จาก ๑๔ ตุลาถึงซีไรต์” 
โดย สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
ชมัยภร บางคมบาง อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
อาชญาสิทธิ์  ศรีสุวรรณ แฟนพันธุ์แท้ ‘ซีไรต์’
                                    ดำเนินรายการโดย ดร.พิเชฐ แสงทอง                   
๑๖.๐๐ น.                    เจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวปิดงาน