สำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.

ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์ “ทอท.จัดการประกวดวาดภาพเยาวชนประจำปี 2554 ภายใต้หัวข้อ “รักป่า รักน้ำ รักอากาศ” “ 

เพื่อโปรดพิจารณาตามแนบ ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการทำการประชาสัมพันธ์อย่างเสมอมา

และขออภัยมา ณ ที่นี้ หากข่าวสารจากอีเมลล์นี้รบกวนท่าน

ด้วยความเคารพ

ดวงพร สุขมาก

สำนักสื่อสารองค์กร

โทร.02-535-6420

——————————

ทอท.จัดประกวดวาดภาพเยาวชน “รักป่า รักน้ำ รักอากาศ”

 

                บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดการประกวดวาดภาพเยาวชนประจำปี 2554 ภายใต้หัวข้อ “รักป่า รักน้ำ รักอากาศ”

                นายนิรันดร์  ธีรนาทสิน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เปิดเผย           ว่า ทอท.เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการแสดงความสามารถของเยาวชนโดยเฉพาะด้านศิลปะ         ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2552
 ทอท.ได้จัดการประกวดวาดภาพเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง  และในปี 2554 ทอท.           จะจัดประกวดวาดภาพเยาวชนหัวข้อ  
“รักป่า รักน้ำ รักอากาศ”  เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อม  นอกจากนั้น
ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

                นายนิรันดร์  กล่าว
เพิ่มเติมว่าการประกวดวาดภาพเยาวชนของ ทอท.ในครั้งนี้
ทอท.ขอเชิญนักเรียนจาก ทั่วประเทศวาดภาพส่งประกวด 4 กลุ่ม คือ
ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีรางวัลถึง 52 รางวัล
เป็นรางวัลเงินสด และถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ คือ
ระดับประถมศึกษา รางวัลยอดเยี่ยม ระดับละ 1 รางวัล รางวัลละ 20,000.-บาท รวม 2 รางวัล สำหรับระดับมัธยมศึกษา รางวัลยอดเยี่ยม ระดับละ 1 รางวัล รางวัลละ 30,000.-บาท รวม 2 รางวัล นอกจากนี้ จะมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย อีกด้วย

                สำหรับการตัดสิน ทอท.ได้รับเกียรติจากคณบดีและคณาจารย์จากคณะจิตรกรรมและภาพพิมพ์          มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเป็นที่ปรึกษาและกรรมการตัดสิน สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม        ได้ที่ www.airportthai.co.th หรือติดต่อสอบถามที่โทรศัพท์หมายเลข 02-5356420, 02-5354097 และสามารถ           ส่งภาพวาดเข้าประกวดด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 333      ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยวงเล็บมุมซองว่า (ประกวดวาดภาพเยาวชน ทอท.ประจำปี 2554)
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2554 โดยจะมีการตัดสินและมอบรางวัลภายใน

เดือนกันยายน 2554