นิทรรศการ “๑๐๐ ปีชาตกาล เฟื้อ หริพิทักษ์” : 5 – 30 มิ.ย. 2553
นิทรรศการ ชีวิต และงานของ “เฟื้อ หริพิทักษ์” เป็นนิทรรศการเนื่องในวาระที่ อ.เฟื้อ หริพิทักษ์ มีอายุครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓