(นิทรรศการหมุนเวียน)เวลา 10 พฤศจิกายน 2552 – 31 มกราคม 2553 | 10:30-21:00
สถานที่ โถงทางเข้า TCDCทำไมสมองต้องแบ่งเป็นซีกซ้ายและซีกขวา? ทำไมตรรกะและจินตนาการต้องถูกเฉือนออกจากกัน? ธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์อยู่ร่วมกันไม่ได้จริงหรือ?


ในปี 2548 มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการสร้างสรรค์พุ่งสูงถึง 4 แสนล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดในตลาดโลก ประเทศไทยติดอันดับเป็น 1 ใน 20 ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มากที่สุดของโลก* อะไรคือจุดแข็ง ความสามารถ และความพร้อมของไทย และเราจะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นเข้ากับกระแสของโลกเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างไร


นิทรรศการ “Baht & Brains: สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์” นำเสนอโอกาสทางการค้าอันยิ่งใหญ่ เมื่อธุรกิจจับมือกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ จนเป็นจุดรวมของความคิดต่างขั้วที่สร้างมูลค่ามหาศาลจากการใช้ปัญญาเป็นต้นทุน และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยที่กำลัง “โต” และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนต่างวงการได้มากกว่าที่คิด


ร่วมเรียนรู้กลไก กระบวนการ และผลลัพธ์ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านตัวอย่างของนานาประเทศ และตัวอย่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านรายได้และแนวคิด จากหลากหลายวงการ ตั้งแต่ผู้ผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ วัฒนธรรมการกินอยู่ ทักษะหัตถกรรม การบริการ ไปจนถึงนวัตกรรม


นิทรรศการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแนวนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Thailand) โดยนำเสนอแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจในวงกว้าง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ


“Baht & Brains: สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์” จัดแสดง ณ โถงทางเข้า TCDC ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 – 10 มกราคม 2553 และจะหมุนเวียนไปจัดแสดงทั่วทุกภูมิภาค


เข้าชมฟรี
TCDC ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6
10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448