บรรยากาศอมรมครูเครือข่ายการเรียนรู้ภาษาไทย


กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เซเว่นอีเลฟเว่น ณ ธาราพาร์ค จัดอมรมครูเครือข่ายการเรียนรู้ภาษาไทย

เราตามคุณชมัยภร แสงกระจ่าง ไปงานอบรมครูภาษาไทยค่ะ ในฐานะแม่ค้าที่ดี ย่อมต้องขยันทำงานแบกหามหนังสือตามนักเขียนไปค่ะ

แต่เราอาจจะเป็นแม่ค้าที่ดีน้อยหน่อย เพราะตามไปไม่ได้ทุกงานค่ะ (จริงๆ อยากไปทุกงานเลยค่ะ)

สถานที่ธาราพาร์ค ย่านเมืองทองธานี เป็นเป้าหมาย ขอบอกว่า งานนี้เป็นการรวมครูภาษาไทยระดับเจ๋งของกรุงเทพมหานคร โดยมีเซเว่นอีเลเว่นสนับสนุนโครงการและสถานที่สวยๆ นี้ค่ะ

งานอบรมครั้งนี้ นอกจากคุณชมัยภรแล้ว ยังมี
สุริยันต์ สุดศรีวงศ์ หรือ แม้วคนรักแมว นักเขียนมือรางวัลแว่นแก้ว ที่มีผลงานแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว

รศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ อาจาร์ด้านวรรณคดี จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ. ดร. ฐนธัช กองทอง อาจารย์ภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งานนี้สนุกสนาน ได้ความรู้ค่ะ
ห้องแอร์เย็นมาก แต่แม่ค้าหนังสืออยู่ข้างนอก ร้อนมากค่ะ

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *