สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นควรจัดประกวดหนังสือที่พิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย ซึ่งประพันธ์และจัดทำภาพประกอบโดยคนไทย พิมพ์โฆษณาในประเทศไทยให้มีคุณภาพดี มีสารประโยชน์ มีปริมาณทวีขึ้นเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน และเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551

สำนักพิมพ์ที่สนใจสามารถขอใบสมัครการประกวดหนังสือ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มบริการทางวิชาการและโครงการตามนโยบาย
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (อาคาร สพฐ.3 ชั้น 3)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพฯ
10300
โทร.0-2288-5730-31
รายละเอียดเข้าไปดูได้ พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

http://academic.obec.go.th/new2550/th/index_2550.php

ส่งประกวดภายในวันที่ 11 มกราคม 2551 ค่า