ประกวดเรียงความ และโปสเตอร์ โดยองค์กรญี่ปุ่น ในหัวข้อ our planet is in big trouble

สโมสร Chirldren of the Earth’s Club ประเทศญี่ปุ่น จัดประกวดเรียงความ และภาพโปสเตอร์ ระดับนานาชาติ สำหรับนักเรียระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดการประกวด

เรียงความ หรือ โปสเตอร์ ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมโลก โดยสามารถเสนอทางออก ประสบการณ์ ทางออก วิธีรักษาโลก ตามจินตนาการของผู้เขียน

เรียงความ ประมาณ 700 คำ โดยเขียนชื่อเรื่องที่บรรทัดแรก และชื่อ นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้นเรียน ที่บรรทัดที่ 2 และกรอกแบบฟอร์มการสมัคร ระบุชื่อเรียงความ ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ โรงเรียน สัญชาติผู้สมัคร โดยดาวน์โหลดที่ http://www.obec.go.th/new/files_e-office/200933105609.pdf

ภาพโปสเตอร์ ขนาด 54x 38 เซ็นติเมตร ระบายด้วย สีน้ำ สีน้ำมัน หรือสีไม้ ก็ได้ กรอกใบสมัคร ระบุะบุชื่อ โปสเตอร์ ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ โรงเรียน สัญชาติผู้สมัคร โดยดาวน์โหลดที่ http://www.obec.go.th/new/files_e-office/200933105609.pdf

ผู้มีสิทธิสมัคร
เรียนช้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เกรด 4 – เกรด 9) นับถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

ประเทศที่มีสิทธิ์เข้าร่วม คือ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ไทย สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย

หมดเขต 15 เมษายน 2552
ส่งผลงานไปที่
Mailing Address: Essay/Poster Contest Secretariat, NPO, the Children of the Earth’s Club
6F Akasaka-Ito Bldg., 7-10-9 Akasaka, Minato-ku, Tokyo
107-0052, Japan

(http://www.c-earth.org).
อีเมล nquiry: For further information, please send a fax to 81-3-3586-6293 or e-mail to [email protected].

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.obec.go.th/new/files_e-office/200933105609.pdf
และ http://www.c-earth.org/en/news/index.html

ผู้ได้รับรางวัวล จะได้รับทุนสนับสนุนให้เดินทางไปร่วมงานที่ประเทศญี่ปุ่น