เรียน สื่อมวลชน ทุกท่าน
มูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ ได้ประกาศผลรางวัลเรื่องสั้น รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ แล้ว ตามผลรางวัลที่แนบมานี้ค่ะ
และ มูลนิธิจะจัดงานมอบรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ประจำปี ๒๕๔๙ ในวันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๐ เวลา ๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ โดยในงานจะมีการเปิดใจกรรมการและนักเขียนผู้ได้รับรางวัลด้วย
ขอเรีนนเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมงาน และฝากข่าว ประชาสัมพันธ์ ด้วยค่ะ

ผลการตัดสินการประกวดวรรณกรรมรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ (ครั้งที่ ๑๒)
ประจำปี ๒๕๔๙
————–
ในปี ๒๕๔๙ มูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ ได้ประกาศให้มีการประกวดวรรณกรรมเพื่อรับรางวัล
สุภาว์ เทวกุลฯ (ครั้งที่ ๑๒) โดยกำหนดให้เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ไม่จำกัดเนื้อหา และมีความยาวประมาณ ๕-๘ หน้า หมดเขตส่งในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด ๔๔๑ เรื่อง จากผู้ส่งเข้าประกวดจำนวน ๓๗๖ ราย
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย นางชมัยภร แสงกระจ่าง กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ ฯ นางศิรินรี แขวงโสภา นักเขียนรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ คนแรก นายจรูญพร ปรปักษ์ประลัย นักวิจารณ์อิสระ ได้ประชุมพิจารณาตัดสินเมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพ ฯ และมีมติให้เรื่องสั้นจำนวน ๑๔ เรื่องได้รับรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ประจำปี ๒๕๔๙ เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง ดังนี้
ก่อนฟ้าจะมืด ///วันเสาร์ เชิงศรี
คนจริง//คนเทียมนภาลัย ศรีธาดาวุฒิ
คนรัก(ของ)ลูก//ก.ไกรศิรกานท์
งานช้าง//สิริมงคล แท้สูงเนิน
ชายชรา หมาแก่ ตะเกียงเก่า//ทองโปรย
เด็กชายหอมแดง//ธาร ยุทธชัยบดินทร์
ที่ปลายสายรุ้ง //“คีตา”
บาปบนรอยยับ//ชัยกร หาญไฟฟ้า
ไผ่ต่างปล้อง //วิน วนาดร
แม่ครัวเอก//อภิรัตน์ รัทยานนท์
ยึด:เรื่องราวย่นย่อของเรื่องราวยืดยาวเรื่องหนึ่ง//ภู กระดาษ
ละครตอนอวสาน//ชมัยพร มาลัยทัต
วันชาติ//ประทีป จิตติ
หมาปฏิวัติ// พจนารถ พจนปกรณ์

สำหรับเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลทุกเรื่อง นิตยสารสกุลไทยจะตีพิมพ์เผยแพร่ โดยจ่ายคาเรื่องตามปกติ จากนั้น สำนักพิมพ์เพื่อนดี จะจัดพิมพ์รวมเล่มเป็นครั้งแรก โดยจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์จำนวน ๑๐ % ของราคาหน้าปกคูณด้วยจำนวนพิมพ์ให้ผู้เขียน
มูลนิธิจะจัดงานมอบรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ประจำปี ๒๕๔๙ ในวันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๐ เวลา ๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ โดยจัดให้มีการเปิดใจกรรมการและนักเขียนผู้ได้รับรางวัลด้วย

นางสุกัญญา ชลศึกษ์
ประธานมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ
๘ มีนาคม ๒๕๕๐