ปีนี้มีเข้ารอบคัดเลือก 6 เล่ม ครบครันทั้งกวีเก่า กวีใหม่ ซีไรต์เก่า และซีรองเก่า


1. “เดินตามรอย” วันเนาว์ ยูเด็น สนพ.อมรินทร์ พริ้นติ้ง2. “เมืองในแสงแดด” โกสินทร์ ขาวงาม สนพ.คำสมัย3. “ในความไหวนิ่งงัน” นายทิวา สนพ.ออน อาร์ต4. “ไม่มีหญิงสาวในบทกวี” ซะการีย์ยา อมตยา สนพ.หนึ่ง


5. “ฉันอยากร้องเพลงสักเพลง” ศิริวร แก้วกาญจน์ สนพ.ผจญภัย6. “รูปฉาย ลายชีพ” โชคชัย บัณฑิต’ สนพ.มิ่งมิตร