พระอาทิตย์คืนแรม : ตอนที่ 4 (4 ม.ค. 54)
หลังจากที่กรรณมาจากโรงพยาบาล กรรณยังคงเก็บตัวเองอยู่ในห้อง เศร้าเสียใจกับเหตุการณที่ตัวเองทำลงไป และอารมณ์ของเค้ายังคงแปรปรวนตลอดเวลา จนไม่มีใครสามารถเข้าใจได้
จนกระทั่งเหมือนใจทนไม่ไหวต้องหาทางช่วยกรรณให้ไปฝึกที่มูลนิธิฯเพือที่จะให้กรรณสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และสารมรถอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระของคนอื่น แต่กรรณก็ไม่ยอมรับการฝึกจากทางมูลนิธิฯ