กำหนดการ


พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานสตมวาร


(ทำบุญ ๑๐๐ วัน)


นายศุขปรีดา พนมยงค์


ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์


วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔


 


พิธีสงฆ์


๐๙.๓๐             – ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย


                        – อาราธนาเบญจศีลและรับศีล


                        – พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์


                        – ทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป


                        – ประธานพิธีสงฆ์ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ วัดญาณเวศกวัน กล่าวธรรมกถาปรารภ                       การบำเพ็ญกุศล


                        – ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป


                        – พระสงฆ์อนุโมทนา


                        – กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพร


 


๑๐.๓๐ น.         บรรยายธรรมเรื่อง พุทธสังคมนิยมกับสังคมไทยในยุคปัจจุบัน โดยพระไพศาล วิสาโล


                        เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ


๑๑.๐๐ น.         ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๑๑ รูป


๑๒.๐๐ น.         เสร็จพิธีสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหาร


 


เสวนากึ่งวิชาการ


๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.


                        เสวนาหัวข้อ “หลากสายธารประชาธิปไตยไหลบรรจบ”


                        โดย       ภุชงค์ กันทาธรรม, ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ,


                                    ปรีดา ข้าวบ่อ, ตัวแทนกลุ่ม “นิติราษฎร์” – ปิยบุตร แสงกนกกุล


                                    และ ธิวัชร์ คำแก้ว


                        ผู้ดำเนินรายการ ดร.อิทธิรุจน์ สุรเชษฐพงษ์