ภาพบรรยากาศ 60 ปี ชมัยภร แสงกระจ่าง


งาน 60 ปี ชมัยภร แสงกระจ่าง ที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553


ดูภาพอื่นๆ ได้ในแกลลอรี่นะคะ


Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *