ศูนย์วิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ วารสาร “อ่าน”

ขอเชิญร่วมเสวนาว่าด้วย

ภารกิจของการวิจารณ์วรรณกรรมและภาพยนตร์

พบกับ
“เขาวงกตของการอ่าน และกิจที่ไม่เสร็จของการวิจารณ์”

โดย อิสระ ชูศรี

“ทางตันของงานวิจารณ์ภาพยนตร์:

ขาเชียร์พีอาร์ + คุรุแก่กล้า VS คนเศร้าเพราะรัก (หนังเล็ก)”

โดย อาดาดล อิงคะวณิช

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย ไอดา อรุณวงศ์ บรรณาธิการวารสาร “อ่าน”

ดำเนินการเสวนาโดย วีระศักดิ์ กีรติวรนันท์

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องกระจก คอมม่อนรูมริมน้ำ ชั้น 1 ตึกคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์