พระจันทร์เสี้ยวการละคร เสนอ ละครแพ็คสี่เรื่อง 
…เส้นทางระหว่างเขาและเธอ…ที่ริมขอบความฝันกับความจริง…
โปรเจค 1/4 
4 ผู้กำกับ 1 นักเขียนบท กับละครสั้น 4 เรื่อง
 
“ที่พักใจ”นักแสดง : อาคีรา โหมดสกุล, เกรียงไกร ฟูเกษมผู้กำกับ : ศิริธร ศิริวรรณ
“สายน้ำกับสายลม”นักแสดง : อรรถพล อนันตวรสกุล, อรดา ลีลานุชผู้กำกับ : สุกัญญา เพี้ยนศรี 
“นี่ไม่ใช่บทเพลงรัก”นักแสดง : ณัฎฐนันท์ ประเสริฐรัสมี,เบ็น โกศลศักดิ์ผู้กำกับ : เบญจ์ บุษราคัมวงศ์
“เสียงสะท้อนจากความเงียบ”นักแสดง : วรุตม์ เข็มประสิทธิ์, เววิรี อิทธิอนันต์กุลผู้กำกับ : รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ
 
บทละครโดย อรดา ลีลานุช
แสดงวันที่ 23-26, 30-31 พ.ค. และ 1-2 มิ.ย. 2556 รอบเวลา 19.30 น.
ที่โรงละครพระจันทร์เสี้ยว สถาบันปรีดี พนมยงค์ (ซ.ทองหล่อ)
บัตรราคา 350 บาท
Early Bird 300 บาท ***(โอนเงินก่อน 15 พฤษภาคม)***
จองบัตรโทร 081 929 4246 และ 084 174 2729https://www.facebook.com/CrescentMoonTheatre