โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา จัดงานเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 8 มี.ค. 51
เรื่อง “จากประชาธิปไตยสู่เผด็จการณ์ : กรณีศึกษาจากปากีสถานและไทย
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมประภาสน์ อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดย…ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
รศ.ดร.อมรสิริ สัณห์สุรัติกุล เกียระสาร
ดำเนินรายการโดย…รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2613-3150-1