ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการวันเพ็ญศรี-รพีพร  ประจำปี ๒๕๕๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี  ๓๓

—————

 

๙.๓๐   น.         ลงทะเบียน

๑๐.๐๐  น.        ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่สุวัฒน์ วรดิลกและเพ็ญศรี พุ่มชูศรี

                        และนักเขียนผู้ล่วงลับ

๑๒.๐๐ น          รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๓.๓๐ น.         เจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 

กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดี

๑๓.๔๕ น          ประยอม ซองทอง ประธานมูลนิธิกล่าวถึงรพีพร เพ็ญศรี      

๑๔.๐๐             บทกวีแด่ เพ็ญศรี- รพีพรโดย ชมัยภร แสงกระจ่าง 

๑๔.๓๐ น          เสวนา “๕๐ ปี ลูกทาส-บนเวทีวรรณกรรมและละครโทรทัศน์”           

                        โดย สุเทพ วงศ์กำแหงอารีย์ นักดนตรี เอก ลิขิต จรูญพร ปรปักษ์ประลัย

                        ดำเนินรายการโดย บูรพา อารัมภีร

๑๗.๐๐ น.         ปิดรายการ                    — 

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

Writer’ Association of Thailand

๓๑  ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ (เทวรัตน์)

ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี

แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร  ๑๐๘๐๐

๐๒๙๑๐๙๕๖๕