เย็นวันที่  22 กันยายน 2556  อาจารย์ศศิน  เฉลิมลาภ  เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร   และประชาชนผู้มีใจอนุรักษ์มากมาย  ที่เข้าร่วมสมทบขบวน ในการคัดค้าน EHIA  โครงการเขื่อนแม่วงก์  ได้เดินมาถึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วยการต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาคั่งจากประชาชนนับพันคนที่รอให้การสนับสนุนการคัดค้าน เขื่อนแม่วงก์  

การเดินเท้าตลอดระยะเวลา 13 วัน  เพื่อบอกเล่าถึงความไม่คุ้มค่ากับการสูญเสียทรัพยากรผืนป่าตะวันตกจากโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์    ได้สร้างประวัติศาสตร์การฟื้นตื่นของขบวนการอนุรักษ์ในประเทศไทยขึ้นอีกครั้ง  โดยมีแนวร่วมอนุรักษ์เข้าสมทบการเดินเป็นช่วงๆ จากป่าแม่วงก์ สู่กรุงเทพมหานคร  ร่วมกับ อาจารย์ศศิน  เฉลิมลาภ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรตลอดเส้นทางไม่ขาดสาย  นับเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงพลังของประชาชนในการเข้าร่วมกับแวดวงนักอนุรักษ์ได้มากอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน  และสร้างแรงกระเพื่อมให้กับคนในสังคมเมืองหันมาใส่ใจงานอนุรักษ์ได้ต่อเนื่องตลอดระยะ 1 ปีหลังจากนั้น
   สื่อต่างๆ หันมาตอบสนองแนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเป็นปากเสียงให้กับแวดวงอนุรักษ์กันมากขึ้น 
สำนักพิมพ์คมบาง ในฐานะ “แนวร่วมเดินตาม”   ที่เต็มใจและยินดีร่วมสนับสนุนงานอนุรักษ์  จึงร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร  รวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “สถานะเดินเท้า”   เพื่อรวบรวมสถานะ  (Facebook Status ) ของ “ศศิน เฉลิมลาภ”  ในระหว่างการเดินเท้า 13  วัน  จากแม่วงก์  ถึง หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เพื่อสมทบทุนให้กับกองทุนผู้พิทักษ์ป่าของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  โดยเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ไปแล้วพร้อมกับงาน “ ศศิน young เดิน”  ก้าวต่อก้าว ใจต่อใจ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557  ณ  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
“ผมรักเล่มนี้มากนะ  ตั้งแต่โพสต์แรก ตั้งแต่สองสามวันก่อนเดิน  จะให้โพสต์แบบนี้ จะให้โพสต์ใหม่ ไม่ได้อีกแล้ว มันเกิดแบบฉับพลันทันที โอกาสที่ผมจะได้ถ่ายภาพแบบนี้มันไม่ได้อีกแล้ว  และมันคงเป็นไปไม่ได้ที่ตอนเย็นผมเดินเสร็จแล้วผมจะมานั่งบันทึกอะไรแบบนี้  ผมโพสต์ขึ้นไปนี่มันเหมือนบันทึกๆ เอาไว้   โพสต์เหล่านี้มันบรรจุเอาความกลัว เอาความกล้าหาญ อะไรต่างๆ ไว้หมด  ให้ผมเขียนถึงเรื่องการเดินในแง่มุมต่างๆ ผมเขียนเท่าไหร่ก็ได้ แต่การโพสต์สดๆ แบบนี้ มันทำไม่ได้อีกแล้ว” 
สถานะเดินเท้า ประวัติศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากเฟสบุ๊กถึงแม่วงก์ 13 วัน เดินเท้าคัดค้าน EHIA เขื่อนแม่วงก์  เป็นอีกหนึ่งบันทึกการเล่าเรื่องในโลกปัจจุบันที่โซเชียลเน็ทเวิร์คเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องราวทางสังคมได้อย่างทรงพลัง  โลกวันนี้ต้องการเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงาน  แต่ไม่ได้หมายความว่าคนทำงานอนุรักษ์เป็นพวกล้าหลังและการอนุรักษ์จะเดินทางคู่ไปกับการก้าวหน้าของโลกไม่ได้  
“ ผมเองผมตั้งใจทำให้มันเป็นเพอฟอแมนซ์ ผมแสดงสด ผมเล่นศิลปะของผมทางเฟสบุ๊ก  เราก็รู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆ อย่างที่เราตั้งใจมากกับการเดินครั้งนี้  เราอยากบอกเล่าให้ผู้คนรู้เรื่องราวของ EHIA” 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในเส้นทางสายอนุรักษ์ ศศิน เฉลิมลาภ  ยังยืนยันเข้มแข็งเช่นเดิมว่า งานอนุรักษ์ต้อง  ‘เดินต่อไป’  ด้วยแรงและกำลังของทุกคน  ดังประโยคหนึ่งที่อาจารย์ศศินมักพูดเสมอคือ  “ใครทำอะไรได้ทำเลย”  
“ผมเดินไปบนความเชื่อว่าเราทำดี  มีน้องๆ ช่วยกันสนับสนุน มีองค์กรอนุรักษ์อีก 30 องค์กรสนับสนุนให้ผมเดิน  การอนุรักษ์ไม่ได้ทำโดยศศิน  ผมเดินคนเดียวไม่ได้  ผมเป็นแค่กลไกเล็กๆ ที่มาเดิน”  – ศศิน เฉลิมลาภ 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ด้วยการสั่งซื้อหนังสือ “สถานะเดินเท้า” ได้ทางสำนักพิมพ์คมบาง  ราคาปก   250  บาท  เว็บไซต์  www.combangweb.com