คลิก อ่านต่อ เพื่อเข้าไปดูค่ะ<
br>

สัมภาษณ์ ชมัยภร แสงกระจ่าง
โดย เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ