“อยุธยา เมืองเก่าของเราแต่ก่อน จิตใจยังอาวรณ์
อยุธยา สมเป็นเมืองทอง ของพี่น้องเผ่าพงศ์ไหน
อยุธยา ถูกข้าศึกรุกราน หรือร้าวฉานมาจากข้างใน
อยุธยา ฟังดูเหมือนยิ่งใหญ่ คุณเคยได้ยินไหม
อยุธยา ยังไม่สิ้นคนดี แต่ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน
จะถามใคร ลองถามคุณดู ไม่รู้ไม่เคยไป อยุธยา…
ตัวผมเอง เกิดและโตขึ้นมา ริมสายเจ้าพระยา
ตัวผมเอง เรียนรู้ได้ฟังเรื่องราว จากซากวัด ซากอิฐเก่า
วังโบราณ ภูมิใจไหมกับเถ้าถ่าน ผมตอบไม่ถูก ผมเกิดไม่ทัน อยุธยา…
ที่เห็นและเคยเป็นอยู่ อยู่สบาย น้ำใสและมีเรือพาย
คันไถใช้ลากด้วยควาย คนกับควาย อยู่ด้วยกันสบาย…
โดดน้ำต้องเจอปลาตอด ตอดสะดือ
จับกุ้งจับปลาด้วยมือ หากินกันด้วยสองมือ ด้วยสองมือ อยู่กันอย่างสบาย…
ผมชอบฤดูน้ำหลาก สนุกจะตาย
ก๋วยเตี๋ยวเรือที่หัวบันได ลอยคอถือถ้วยเอาไว้
ไม่ยากใช่ไหม โถ…ง่ายจะตาย อยู่อยุธยา…”

สานแสงอรุณสนทนา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑
เชิญร่วมสนทนาในบรรยากาศเรียบง่ายเป็นกันเอง

เรื่อง
อยู่ที่ไหนก็ได้ ถ้าไม่ไร้ราก (เหง้า)

สนทนากับผู้ชาย อยู่อยุธยา ที่ชื่อ มาโนช พุฒตาล
ชวนสนทนาโดย พจนาถ พจนาพิทักษ์
ร่วมฟังทัศนะดีๆ เคล้าคลอเสียงดนตรีอะคูสติกกีตาร์ในบรรยากาศแสนอบอุ่น

ในวันเสาร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสมุดประชาชนแสงอรุณ ซอยสาทร ๑๐
โทร. ๐๒-๒๓๗-๐๐๘๐ ต่อ ๑๐๑, ๒๑๘
E-mail: [email protected]